Det skuffende resultater fra Gohta-strukturen har allerede ført til at neste års planlagte langtids produksjonstest av Gohta-strukturen er avlyst, bekrefter adm. direktør Kristin Færøvik i Lundin Norway. Hun var torsdag selv på besøk på «Leiv Eiriksson» sammen med bl.a. adm.dir. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i oljebransjens interesseorganisasjon Norsk Olje & Gass. En organisasjon hun for tiden også er styreleder i.

Alta på egne bein

Lundin er bare moderat skuffet over Gohta-resultatet. Gohta er en av to strukturer i det som til nå samlet har vært sett på som ett utbyggingsprosjekt.

Ifølge Færøvik har selskapet større tillit til Alta-strukturen, som alene kan forsvare en utbygging i Barentshavet. Planene om neste års langtidstest for Alta-strukturen står ved lag. Den er tenkt gjennomført neste sommer med «Leiv Eiriksson» med et tankskip ved siden av som kan ta imot oljen som kommer.

Ikke tapt

Færøvik understreker at Gohta-strukturen ikke er tapt for alltid.

– Det er olje i denne strukturen og gitt at det blir bygget ut nærliggende infrastruktur, så vil nok også denne oljen bli hentet opp med tiden, sier hun.

Har mer å gå på

Lundin Norway har gjort Barentshavet til ett av to kjerneområder for selskapet. Tidligere i år gjorde selskapet et interessant funn i strukturen «Filicudi» som ligger ca. 34 kilometer nordøst for Alta-strukturen. Her gjenstår mye boring for å fastlegge funnets størrelse.

– Det kan være stort nok til en selvstendig utbygging. En tilknytning til utbygging av Alta-strukturen er også en mulighet, sier Færøvik til ifinnmark.no.

Ringvirkninger

Lundin arbeider allerede med hvordan aktiviteten i Barentshavet kan gi lokale ringvirkninger, og erklærer et klart ønske om å ha kontakt med nordnorske leverandører.

Så langt har selskapets letevirksomhet i Barentshavet siden 2011 generert rundt 400 millioner kroner til lokalt og regionalt næringsliv. Vi ser fram til å styrke vår kontakt med regionens næringsliv i sakens anledning, sier Færøvik.

Veidnes studeres

Lundin Norway deltar også sammen med Statoil og OMV i den studien som nå gjøres om en omlastingsterminal på Veidnes i Nordkapp.

– Vi er enig med Statoil om at ett felt alene ikke kan forsvare en slik investering, og der står saken i dag. Lundin er heller ikke klar til å forplikte seg for en slik løsning.

– Først må vi ha et prosjekt, fastslår direktøren. I praksis betyr vel det en beslutning om en utbygging, og den kan tidligst komme i 2019. Først skal den store produksjonstesten på Alta-strukturen gjøres og evalueres. Lundin er svært varsom med å tidfeste dette.

Mer i desember

Det som ligger i selskapets tidsskjema så langt er at et nytt ressursanslag for Alta/Gohta vil kommm mot slutten av året. Den vil trolig gi et mer nøyaktig anslag over de samlede ressurser i Alta- og Gohta-strukturen.