– Jeg skulle ønske jeg kunne visket det vekk fra minnet permanent

Merethe Aleksandra Wahl var ute og gikk i byen da hun så noe veldig uventet.