Om ny flyplass på Grøtnes: Disse tre krever lengre rullebane

LENGRE RULLEBANE: Ordfører Terje Wikstrøm i Kvalsund og varaordfører og ordfører i Hammerfest; Marianne Sivertsen Næss og Alf E. Jakobsen krever lengre rullebane for ny Hammerfest lufthavn på Grøtnes. Foto: Svein G. Jørstad

LENGRE RULLEBANE: Ordfører Terje Wikstrøm i Kvalsund og varaordfører og ordfører i Hammerfest; Marianne Sivertsen Næss og Alf E. Jakobsen krever lengre rullebane for ny Hammerfest lufthavn på Grøtnes. Foto: Svein G. Jørstad

Artikkelen er over 2 år gammel

– Fuglenesdalen er utelukket. Kapasiteten på dagens flyplass er «sprengt». Ny flyplass på Grøtnes er eneste alternativ som ny lufthavn for Hammerfest-regionen. Og da må rullebanen være tilpasset framtidens flytyper.

DEL

For den politiske ledelsen i de to kommunene Hammerfest og Kvalsund er jobben nå først og fremst å få prosjektet prioritert politisk for å sikre finansieringen.

Det er nå et år siden Avinor konkluderte omkring de tekniske forutsetningene. Da var to nye alternativer målt; Fuglenesdalen og Grøtnes. I tillegg ble også videre investering på dagens flyplass vurdert.

LES OGSÅ: Ny rapport slakter Hammerfest flyplass: Frykter tapte arbeidsplasser

Grøtnes best

Grøtnes kom best ut av vindmålingene med en regularitet på 98,5 prosent (99 om sommeren, 98 om vinteren). Snittet for Fuglenesdalen var 82 prosent, og det desidert dårligste.

Grøtnes ga også bedre tall enn dagens flyplass.

Avinor venter fortsatt på signaler om hva valget videre skal være. I realiteten står valget nå mellom Grøtnes og videre utbygging av dagens lufthavn.

Kun Grøtnes gir utvikling

Lokalt er det ingen tvil om hva som er løsningen.

– Hensikten er at en ny flyplass skal gi utviklingsmuligheter. Da må lufthavna legges et sted der det også er mulig å ta ned fly som planlegges satt inn på kortbaneflyplassene i framtiden, sier Kvalsund-ordfører Terje Wikstrøm og ordfører og varaordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen og Marianne Sivertsen Næss.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ENESTE MULIGHET: Kun Grøtnes kan gi Hammerfest-regionen en tilfredsstillende lufthavn. Illustrasjon: Hammerfest kommune

ENESTE MULIGHET: Kun Grøtnes kan gi Hammerfest-regionen en tilfredsstillende lufthavn. Illustrasjon: Hammerfest kommune

En videre satsing på dagens lufthavn er derfor uaktuell. Det må legges til rette for en lufthavn med rullebane opp mot 1.800 meter for å ta med fly med inntil 100 seter. Det vil ikke bli mulig ved dagens lufthavn. Her er kapasiteten allerede «sprengt» under alle omstendigheter. Passasjerutviklingen har vært stor de siste årene og Hammerfest lufthavn er i dag den niende mest trafikkerte lufthavna i Norge – storflyplassene inkludert.

Næringslivsregionen

I de to kommunene som nå er inne i en sammenslåingsprosess er bekymringen at den regionen som har de største mulighetene for næringsutvikling blir hengende etter på grunn av manglende infrastruktur.

Ser man de to kommunene i sammenheng er det store utviklingsmuligheter innen fiskeri/oppdrett, olje- og gass, mineraler og reiseliv. Når det gjelder reiselivet har Hammerfest-regionen fått liten effekt av den veksten landsdelen for øvrig har hatt her. Noe som ikke minst tilskrives liten tilgjengelighet på grunn av fulle fly.

– En fortsatt uavklart situasjon for lufthavna er i virkeligheten å sette bremsene på for regionen med fylkets beste utviklingsmuligheter, sier de tre.

Artikkeltags