Flere unge navere i Hammerfest

Arkivfoto: Stian Hansen

Arkivfoto: Stian Hansen

Artikkelen er over 3 år gammel

Antall unge under 25 år som trenger sosialhjelp i Hammerfest fortsetter å øke.

DEL

I alt er det 65 ungdommer i Hammerfest som har fått sosialstøtte hittil i år, til sammenligning var tallet 40 ungdommer på samme tid i fjor. I 2016 er 1,2 millioner kroner utbetalt til unge i Hammerfest.

– Det har litt sammenheng med at vi har bosatt unge innvandrere og de har behov for sosialhjelp. Vi ser også en økning blant andre ungdommer. De som dropper ut av videregående skole gjør dette på grunn av psykisk sykdom og sosiale problemer, i tillegg er det problematisk å finne nok tiltaksplasser. Disse gruppene kommer til Nav for å få videre oppfølging, sier Mari Moen Erlandsen, kommunal Nav-leder i Hammerfest.

Hun mener noe av problemet også ligger i at det er vanskelig å få jobb som ufaglært, noe hun sier ikke bare gjelder Hammerfest.

– Folk er villige til å ta inn unge i tiltaksplasser og vikarjobber, men arbeidstakerne har kanskje ikke den økonomien de hadde tidligere, så da må Nav og ikke arbeidsplassen betale, sier Moen Erlandsen.

Mange dropper ut av skolen fordi de ikke vet hvilke retning de ønsker å ta. Etter en stund med jobb i en tiltaksplass er det mange som går tilbake til skolebenken, sier Moen Erlandsen.

– Det er ikke vår erfaring at ungdom ønsker å få støtte av Nav fordi de ikke gidder å jobbe. Alle vil jobbe og alle vil ha en tilhørighet, det er verdifullt for den enkelte, sier hun.

Et merforbruk på 5 mill

Ifølge kvartalsrapporten for Hammerfest kommune har Nav et overforbruk på 3,5 millioner kroner hittil i år. Det største avviket er på nærmere 4,7 millioner på overføringer som gjelder utbetalt økonomisk sosialhjelp.

– Når kommunen tar inn flere innvandrere vises det på sosialhjelpsbudsjettet. En god del av våre nye landsmenn problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Boligprisene i Hammerfest er høye, og har man ikke fast jobb kan man ikke kjøpe seg bolig. Samtidig er det vanskelig å tenke på å skaffe seg jobb når man ikke har et sted å bo eller ikke klarer å gi barna sine klær og mat. Språk er også en barriere for mange, sier Moen Erlandssen.

Basert på resultatet i tredje tertial anslås en prognose for Navs merforbruk å bli på omkring fem millioner kroner for 2016.

Artikkeltags