– Vi synes det bare er bra at vi nå kan jobbe som én fotballfamilie i byen, så nå ser jeg bare lyst på fremtiden, sier Ole I. Hansen, styreleder i Hif/Stein.

– Hva tenker du om at det ble enstemmig vedtatt?

– Det jo bare bra og det styrker jo vedtaket.

– Var det forventet?

– Ja.

– Ingen vei tilbake

– Blir vedtaket i dag at vi skal slås sammen, så gjør vi det. Da er det ingen vei tilbake, mener jeg, sa Leif Vidar Olsen, økonomiansvarlig i Hif/Stein før avstemmingen.

Og slik ble det altså.

Representanter fra begge klubber møtte opp på årsmøtet til Hif/stein torsdag kveld da det viktigste punktene var sammenslåingen mellom fotballklubbene.

– Det er ikke så interessant med farger på drakter eller navnet, så la de uvesentlige tingene ligge. Det vesentlige er at vi blir én klubb. Dette er utrolig spennende, sier Olsen.

LES OGSÅ: Hif/Stein strekker ut en hånd til gjeldsrammede HFK: – Skal vi slå oss sammen?

Nytt klubbnavn skal diskuteres senere.

HFK håper å være gjeldfrie til sammenslåingen

Mens de fleste på møtet så ut til å være enige om at det sportslige vil styrkes med en sammenslått klubb, var kanskje HFKs gjeldssituasjon det man hadde fryktet at flere ville være skeptiske til.

– Har vi det økonomiske på stell, så klarer vi å få til det sportslige. Det handler om systemer og rutiner. Det skal være et klart skille mellom aldersbestemt og senior. De skal ha en konto hver, sier Olsen.

(Klikk på bildet for å se video fra møtet. Saken fortsetter under.)

Økonomileder i Hammerfest fotballklubb, Bjørn Erik Johansen, sier klubbens økonomi har vært dårlig, men at også de ser lyst på fremtiden.

– Da det nye styret ble satt sammen var det null på bok og vi hadde betydelig gjeld. Nå har vi kuttet alle kostnader det går an å kutte. Planen vår fremover er å jobbe godt på inntektssiden og ha minst mulig på utgiftssiden. Slår planen vår til tror jeg vi er gjeldsfrie i 2018, sier han.

For sesongen 2017 stiller HFK og Hif/stein et sammensatt lag i fjerdedivisjon. Det er også vedtatt at det nedsettes en arbeidsgruppe på seks personer som skal legge fram nødvendige forslag til førstkommende konstituerende årsmøte.