Marte Brattebø, Ingvild Skålnes Elverud, Martin Støyten og Lars Rødland hadde allerede blitt godt kjent i miljøet etter å ha tilbrakt femte studieår i Alta, Karasjok og Hammerfest.

LES OGSÅ: 20 år etter planleggingsstart, gleder disse studentene seg over å være «forsøkskaniner»

Høsten 2017 startet de fire pilotstudentene på sjette studieår i Finnmark, og fredag 15. juni ble de uteksaminert som ferdige leger fra UiT Norges arktiske universitet.

– Sjetteåret har vært intenst og har blitt gjennomført på en særdeles god måte. Vi har hatt en oppfølging vi ikke har opplevd tidligere, og vi har fått kjenne på en sterk optimisme og vilje til å undervise og lære bort. Spesielt føler vi oss tryggere i akuttmedisinske scenarioer, mye fordi vi har hatt gode øvelser gjennom hele skoleåret og stresset knyttet til utfordrende situasjoner har avtatt. Også sosialt har det vært to fantastiske år, og miljøet i Finnmark er upåklagelig, sier Lars Rødland til UiT.

Rødland begynner i en stipendiatstilling ved UiT og planlegger turnus i Finnmark etterpå, mens de tre andre har fått turnus i Finnmark fra høsten.

Prosjektet «Finnmarksmodellen» ble startet opp allerede i 1997. I 2015 ble modellen vedtatt ved Universitetet i Tromsø (UiT).

LES OGSÅ: Nytt tilbud skal sikre flere leger i fylket

Studentene har hatt sine avsluttende eksamener i Hammerfest etter samme oppsett som i Tromsø. Til sammen 34 sensorer har vurdert deres prestasjoner som bestått.