Gå til sidens hovedinnhold

60 mil fra Finnmark sin yttergrense, men det er jo Nord-Norge

Artikkelen er over 4 år gammel

«Veidnes fremstår i dag kun som en avledningsmanøver, fullstendig uten mening og innhold», skriver Harald Knudseni dette innlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Statoil har offentlig gjort sin beslutting om at driftsorganisasjonen til Johan Castberg skal ligge i Harstad. Som et plaster på såret blir det forsyningterminal og helikopterbase i Hammerfest, som om ikke det er nok kommer det kanskje en oljeterminal på Veidnes, og ikke minst en skal tilstrebe at offshorearbeiderne er i fra nord.

Driftsorganisasjonen begrunnes lagt til Harstad da de allerede har Norne og Aasta Hansteen og en ser mulighet for synergier med et fellesskap med like driftsenheter. Mulig det, men det gir ikke synergier for Finnmarkskysten som sitter igjen med risikoen. Dette er faktisk også hovedgrunnen til at driftsorganisasjonen skal ligge i Finnmark. Forøvrig trenger vi driftsorganisasjonen for å bygge kompetanse, om det skal bygges ut flere felt i nord. Jeg kan vanskelig se for meg annet enn at det samme argumentet vil bli brukt i alle seinere utbygginger, så aksepterer vi en driftsorganisasjon i Harstad er premissene lagt for alle fremtidige utbygginger.

Det fremheves i store ordelag hvor store ringvirkninger det vil bli i Nord-Norge, flere hundre arbeidsplasser. Men det styres selvfølgelig av driftsorganisasjonen som ligger i Harstad, og enhver er seg selv nærmest. 60 mil til Finnmark, mer trenger vi ikke si om den saken.

Forsyningsterminal og helikopterbase i Hammerfest på tilsammen ca 50 årsverk er greit. Men trenger man 15 nyansatte for noen få flere helikopteravganger, eller håndteres det i stor grad av de som alt er ansatt? Trenger en virkelig 40 nyansatte ved en forsyningsterminal, når mye alt er der? Vi er skeptisk til at dette faktisk vil gi 50 nye arbeidsplasser, og uansett gir det ingen nye Statoil ansatte. Muligheten for større lokale ringvirkninger er minimale, men ja det vil sikre eksisterende arbeidsplasser.

Statoil sier de vil rekruttere så mange som mulig til offshoreorganisasjonen fra Finnmark. Hva skjer når nedtrappingen av aldrende felt finner sted, f.eks. Norne? Hva skjer når stadig større deler av offshore aktiviteten automatiseres langs hele kysten? Skal de overflødige lengre sør sies opp slik at en kan ansette nye i nord?

Veidnes fremstår i dag kun som en avledningsmanøver, fullstendig uten mening og innhold.

Det som ikke sies stort om leverandør industrien, som over flere år har hat en betydelig nedgang i aktivitetene. Skal de kjempe om fremtidige oppdrag i nord, må de til Harstad Meldingen er klar - lengre nord er det ikke noe å hente, og ikke kommer det mer aktivitet i overskuelig fremtid. Hvor mange arbeidsplasser forsvinner fra Finnmark som en følge av dette?

For å sikre langsiktig oppbygging av kompetansearbeidsplasser vil aktørene i samarbeid med lokale myndigheter ta initiativ til tiltak for å styrke kompetansen i Finnmark, hørt den før?? Samme meldingen har vært servert av ulike parter jamt og trutt siden 1984, og fortsatt skal vi frelses med mer kompetanse - men arbeidsplassene kommer kanskje. Hvilken ungdom satser på kanskje? Målet er at Finnmark skal ta en sterkere posisjon i den teknologidrevne utviklingen av Barentshavet, hevdes det i pressemeldingen fra Statoil. Hvem kan Barentshavet bedre enn de som har levd og jobbet med det hele livet? Det burde ikke være en nyhet for Statoil sin ledelse, at vi har levd med og av Barentshavet i lang tid - lenge før Statoil ble etablert.

Driftsorganisasjonen til Johan Castberg skal ligge i Finnmark, kompetansebygging vil ikke finne sted før vi har noe konkret og bygge det rundt. Det som nu er fremlagt betyr tilnærmet 0 nye arbeidsplasser i Finnmark. Om det ikke lønner seg å ta opp råvarer utenfor Finnmarkskysten på en slik måte at vi får en reell merverdi igjen i Finnmark , så la ressursene ligge. Dette er ikke en kamp om billigst mulig, men om fremtiden til våre barn.

Dette var et bomskudd, prøv igjen eller overlat ballen til andre!

 

Kommentarer til denne saken