Hammerfest under et nytt regime – eller er det det?

REGIME: Nye Hammerfest kommune står overfor store utfordringer framover, skriver Reidar Johansen.

REGIME: Nye Hammerfest kommune står overfor store utfordringer framover, skriver Reidar Johansen. Foto:

Av
DEL

MeningerArbeiderpartiet beholdt flertallet i Hammerfest med en hårsbredd. 5 flere stemmer til SV vil ha gitt Katrine Prydz eller Harald Bredesen fast plass i kommunestyret og Arbeiderpartiet villa ha mista flertallet.

Det andre klare kjennetegnet på valgresultatet er at de partiene en på nasjonalt plan omtaler som «rødgrønne», beholdt et soleklart flertall i den nye kommunen. Kristelig Folkeparti « berga» en viss fremgang for de lokale «regjeringspartiene». Men ser en på Krfs valgresultat i fylkestingsvalget kontra kommunestyrevalget så vil en se at i fylkestingsvalget fikk KrF sine menighets stemmer, mens i kommunestyrevalget fikk en dyktig ordførerkandidat tydeligvis det særlig Høyre tapte av stemmer.

Fra et nasjonalt perspektiv til et lokalt perspektiv så er imidlertid opposisjonen samla om å arbeide for å få debattene og avstemningene ut i det åpne rom og diskusjonene tilbake til kommunestyret.

En ny gruppeleder og en ny lokallagsleder i Hammerfest AP – med et åpent sinn – kan bidra positivt til dette. De to konstitueringsmøtene viser et AP i villrede men en ny gruppeleder med positiv vilje.

Jeg er inhabil, men ut fra å ha sett overføringa fra møtene så slår det meg at SV sine gruppe gjorde en betydelig innsats – og lyktes langt på vei – i å få dokumentert AP sin manglende sjølinnsikt i hvilken politisk situasjon de faktisk er i. I det å ta alle leder og nestlederverv i de tre hovedutvalgene, så demonstrerte AP rett nok sitt flertall, men også sin manglende forståelse av den politiske dynamikk og dynamitt som kan ligge i en sterk opposisjon. Det vil bli en vanskelig periode dersom alle vedtak skal bli gjort med 18 mot 17 stemmer. Det kan bli en politisk kostbar «gevinst» gjennom nye fire år.

Med all respekt for det enkelte partis organisasjon og de politiske mål det enkelte parti har, så bør dette kommunestyret raskest mulig finne arbeidsformer hvor alle! partier er villige til å flytte de reelle debattene inn i kommunestyret. Det betyr ikke at partiorganisasjonene vil bli glemt, kanskje heller styrka. Sjølsagt finnes det saker av prinsipiell karakter hvor nasjonale skillelinjer vil gås opp også i kommunestyret. Men i mange viktige saker for kommunens innbyggere må ikke gode løsninger blokkeres av at den eller den representanten er bundet av sin organisasjon.

I de to siste kommunestyreperiodene så klarte SV å få plassert et helsepolitisk utvalg hvor alle partiene er representert. Dette utvalget har på en meget god måte både for saken – Nye Hammerfest Sykehus – og for en god prosess, vist at å stå samla reelt gir resultater.

Nye Hammerfest kommune står overfor store utfordringer framover; økonomi er et nøkkelord her. Partiene har nok prinsipielt ulike tilnærminger hvordan vi skal løse disse. Men den kanskje største utfordringa er hvilken kommune vil vi ha om ikke 4 år, men om 10 eller 20 år. Grunnlaget for dette vil legges nå. Mange i det politiske miljøet i vår kommune er nok uenig i SV sin vektlegging av miljø og det grønne skiftet. Vi er overbevist om at det vil komme og det vil ha mange konsekvenser, men vil særlig få betydning for petroleumsbransjens plass og betydning i kommunen; den vil reduseres! Og kommunen må sko seg for dette skiftet.

Jeg er overbevist om at Hammerfest SV vil fremme konstruktive og fremtidsretta forslag både med et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Derfor er det gledelig at Jonas Gahr Støre signaliserer at vårt oljefond må brukes til å sko Norge for dette skiftet. Det må Hammerfest kommunes politikere ta tak i og bruke for alt det er verdt fram mot stortingsvalget i 2021. Da skal vi ikke bare reversere tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark, vi skal stoppe denne regjeringas demontering av velferdssamfunnet i stort og starte oppbygginga av det nye grønne velferdssamfunnet også her i Hammerfest.

Da er det bra at SV fikk arbeidet med å opprette kommunedelsutvalg og ei egen avdeling for miljø og komité på sporet gjennom sine forslag i konstitueringsmøtet i oktober. Dette vil kunne ha stor betydning for det viktige arbeidet kommunen må igangsette; Hva vil vi med våre distrikt i den nye kommunen – vil være det store spørsmålet. Og hvilke konkrete målsettinger bør den nye kommunen sette for seg selv i det grønne skiftet som er i gang

Og da trenger vi et bredt sammensatt regime i vår kommune som kan håndtere de utfordringene som kommer. Vi må bygge opp Teknologibyen Hammerfest. Vi må bruke ingeniørkompetansen vi i dag har til å bygge opp de nye næringene basert på fornybar energi. Og vi må gjenoppbygge ei bærekraftig fiskerinæring som fører råstoffet på land, produserer det her i kommunen og foredler det til et marked som vil ha råvarer fanget og foredlet i ei bærekraftig næring.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags