Gå til sidens hovedinnhold

Hammerfest Sykehus, byens smykke

Artikkelen er over 1 år gammel

«Det er et prektig sykehus vi har fått, og jeg tør si at det er ikke sykehus i landet som har bedre utstyr».

Finnmarksdebatten Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette skrev sykehusets formann, Anton Eide ved innvielsen av Hammerfest sykehus i august 1956.

Det forblir et praktbygg, innsiktsfullt bygd med det kompetansegivende beste av fagfolk, og kvalitetsmessig det mest solide av material som kunne framskaffes. I dag ville vi kalle det «naturmaterialer» og sykehuset et «økobygg», fullstendig fri for giftige plastforbindelser som i dag brukes og som man må ha dyre vifteanlegg for å skille ut. Mange kan fortelle om allergier som forsvant da de flyttet til eldre bygd hus. Dette sykehuset kom på 7 millioner,- så store lånrester eksisterer ikke herfra (men med nytt sykehus??)

Høsten 1973 ble det første spadetak med utvidelsen. (Nå skal vi altså bygge NED med et MINDRE sykehus. Hva tyder det?) Siden den gang er det nedlagt tusenvis av dagsverk på dette prosjektet, som sto ferdig 1979/80, men fløyene ble tatt i bruk ettersom de sto klar: Kontor, fysikalsk, sengetid. Etc.

Men alt i 1997 begynte byråkratene å arbeide for «nye»sykehus. Hundrevis av byråkratiets fagfolk har vært samlet på utallige møter for «diverse utredninger». Slike prosjekter «suger». Arkitekter og konsulenter o.a. lobbyister som«lukter «peng». (Nevner at fra 2011 til nå, har byråkratimøtene om det nye regjeringskvartalet, som nå er besluttet beholdt,-kostet 8 milliard. Til sammenlikning kostet Operaen med sine dyre utsmykninger, 4 milliard).

Utredningene beskriver bl.a. et nordnorsk sykehusvesen med store problemer, dvs.akkurat samme som i sør,- med mangel på FAGFOLK, særlig kirurger (NRK: «Nye kirurger er dårlig på annet enn kikkhulloperasjoner»),-gynekologer, røntgen, narkose osv. Og feltet slagpasienter, funksjonshemmede m.m. For å sikre fylket sykepleiere, som videreutdanner seg herfra, ble det opprettet sykepleierutdanning i H.fest, som også gir sykehuset tilskudd av arbeidskraft. Herfra har mange fått sine fag-grunnlag, og jobber nå ved H.f. sykehus bl.a. som dyktige kirurger. Og de blir her.

Men dette hovedproblemet, fagfolk, har da intet med bygninger å gjøre! Et nytt og mindre bygg kan derimot skape problemer med plass til alternative tilleggsmaskiner.

OG OBS; Sykehuset i dag har et rikt fagmiljø. Et mindre sykehus, med mindre personell og utstyr, vil fungere mest som ei lite attraktiv, fag-fattig sykestue for kompetent personell.

Og bygget som nå «står til Dovre faller». Kom ut i EU og fortell at et solid bygg på noen tiår skal forlates pga. at det er «gammelt» når det ikke skyldes store problem med for eksempel omfattende lekkasjer (som nye Museumbygget, Vidergeånde på Fuglenes, problemer med nybygde Kirkenes sykehus) eller gjennomgående materiell systemsvikt, ville planen bli kalt «stormannskap».

Men i Finnmark skifter man ikke vindu som trekker. Man bygger nytt.

1) Vi som bor ved havet ser krafta fra havet i dårlig vær, og det skal det jo bli mer av. Havet viser ingen nåde mot løsmasser. 2) Nye materialer betyr avgasser som må luftes ut. 3) Materialene er langt fra så solid som da dette sykehuset ble bygd. Vi ser hvordan tak av nye hus tar av i uvær. Merk lekkasjene på nevnte NYE bygg. 4) Lufta ved havet er rå og saltholdig, som vil skape problem for bygg og folk.

5) Like tydelig som saken er uklok, er den politisk. Det nye sykehuset er allerede blitt «uhyggelig dyrt» ved disse årvisse mengder av møter og konsulentbruk alt før overskridelsene på selve byggingen. For de er sikre.

6) Sykehuset blir mindre i størrelse = mindre antall ansatte inkl. færre dyre folk med høy kompetanse = nedlegging av sykepleieskolen.

7) Konklusjon; Dette hører til dagens nedbygging av «distriktene». Finnmark har lite folk pr. km² og er dyrt og ulønnsomt å drive, inkl.dette store sykehuset. Folk flytter. Mindre sykehus og skoler = mindre utgifter for staten. Man ønsker i hovedsak å beholde de lønnsomme hovedtrekkene: God atkomst for gass og fiskeeksport.

Å komme til Hammerfest sykehus fra andre sykehus lenger sør, er bare godt!

Vi er imponert over det høymoderne utstyret, de gode lokalene og den gode kompetansen og omsorgen. Feil kan selv den beste gjøre. Legg ned Hammerfest sykehus som det står og organiseres nå, med flere hundre ansatte pluss sykepleieskolen, = mange færre skattebetalere til kommunen,- og myndighetene vil få den landsutviklinga de søker. Ringvirkningene i den offentlige og private sektor sier seg selv.

Hammerfest sykehus i dag er mer viktig for byen enn Findus var i sin tid.

Kommentarer til denne saken