Det er 20 - 30 år til det er tomt for gass og Hammerfest ikke har inntekter fra fossil energi lengre.

Før det vil det komme en stor reduksjon på inntekter, der skatter og avgifter reduseres i takt med verdien av anlegget.

Det finnes faktisk en del partier i Hammerfest som er imot elektrifisering av Melkøya, og det medfører igjen at 420 kV linja ikke blir bygd, det er jo svært gunstig for Alta, som da blir endestasjonen for fornybar kraft og da stikker av med energikrevende produksjon i fremtiden.

Norge er bundet av internasjonale avtaler, der vi har skrevet under på at vi skal forsøke å redusere co2 samt global oppvarming.

Hammerfest og Melkøya er definitivt værstingen her og er letteste måte å tilfredsstille disse avtalene nasjonalt.

Når 420 kV linja blir bygd vil vi kunne delta på omstillingen, der fornybar energi kan brukes i Hammerfest, energien vil kunne skape velstand og erstatte Melkøyas inntekter.

Alternativet er å fortsette fossilt, de fleste samfunn som bare har hatt ett bein å stå på har falt til slutt (for eksempel fiskerikommuner på 90 tallet), men fallet vårt kommer,det er varslet og det er ett faktum.

Hammerfest er en del av verden, og nå står fossilindustrien for fall.

Hvordan er det mulig å bo i Hammerfest, og samtidig være imot en gave på flere milliarder, sysselsetting i nedgangstider og ei levetidsforlengelse av Melkøya, noe annet fremstår i mine øyne som selvskading.

Så Ja til Melkøya og elektrifisering, ja til 420 kV, ja vindkraft og i alle fall ett stort ja til ett Hammerfest i omstilling til fremtiden.