Hammerfest kommunale fotballhall?

PRIVAT?: Det er naturlig å stille seg spørsmålet om Hammerfest Arena er en kommunal fotballhall, skriver Turid Lien.

PRIVAT?: Det er naturlig å stille seg spørsmålet om Hammerfest Arena er en kommunal fotballhall, skriver Turid Lien.

Av
DEL

MeningerUnder den politiske debatten på biblioteket i Hammerfest mandag den 12.8 ble det sagt at kommunen ikke betaler for fotballhallen, den skal visst nok finansieres privat. Hvorfor har da flertallet av kommunestyret de siste 4 år brukt 26,6 millioner til Hammerfest arena, samt stilt kommunal lånegaranti på 38,6 millioner og lovet årlig driftstilskudd på kr 600.000?

I budsjettmøtet desember 2015 ble AP`s forslag om å sette av 3 millioner til framføring av vei og tomteopparbeidelse til areal ved Drikkevannet på Prærien og 5 millioner til utskifting /flytting av masse i tomteområdet med formål om å bygge fotballhall, også kalt Hammerfest Arena. Tidligere er det brukt midler til prosjektering. Til sammen 8,6 millioner.

I desembermøtet 2016 ble det satt av ytterligere 5 millioner til Hammerfest Arena. I desembermøtet 2018 fikk AP gjennomslag for å sette av 10 millioner som et kommunalt tilskudd til realisering av Hammerfest Arena. Til sammen 15 millioner.

I februarmøtet 2019 gikk et flertall i kommunestyret inn for å tildele Hammerfest Arena et årlig driftstilskudd på kr 600.000,-. Flertallet vedtok også å stille kommunal garanti for eventuelt tildelte spillemidler på kr 23,5 millioner, samt stille kommunal garanti på et lån til Hammerfest Arena på 15 millioner.

Hvis tallene summeres, blir det 26,6 kommunale kroner brukt til nå på Hammerfest Arena, og kommunal lånegaranti på til sammen 38,5 millioner. Samt årlig driftsstøtte på kr 600.000,-.

Da er det naturlig å stille seg spørsmålet om Hammerfest Arena er en kommunal fotballhall. Jeg vil minne om at det ikke er en lovpålagt oppgave å bygge en fotballhall, men det er en lovpålagt oppgave å gi svømme- og livredning.

Hammerfest kommune hadde trengt et nytt svømmeanlegg, men det har kommunen dessverre har ikke kommunen råd til nå. Derfor har et enstemmig kommunestyre vedtatt å renovere Isbjørnhallen for 40 millioner og det kommer vann i bassenget igjen høsten 2020. Frem til det, kan bare de som går i 4,7+8 klasse få lovpålagt trening i svømme- og livredning.

Slik KrF ser det, har flertallet i kommunestyret prioritert en ikke lovpålagt fotballhall.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags