– Hammerfest har alltid vært en musikkby. Nå er mye på tur å dø ut

Kulturlivet går sammen og ønsker å bruke gammelkinoen til å fremme byens kulturliv. Gammelkinoen skal være et bindeledd mellom Bootleg og Arktisk Kultursenter. Nå ber de kommunen kjøpe bygget.