Gå til sidens hovedinnhold

Hammerfest etter 2021

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Marianne og smitteteamet gjør en formidabel jobb for kommunen. Vi har en ordfører som bryr seg, og hun må virkelig ha dyktige rådgivere i denne saken. Men vi må ikke glemme «fotfolket» som står på med smittevern, vaksinering, smittesporing og testing døgnet på tamp. Marianne er en utrulig dyktig kunnskapsformidler og lytter (her har skolen mistet en dyktig lærer). Jeg har tro på at vi kommer godt gjennom denne pandemien. Innbyggerne er stort sett også flinke, men glemmer vi munnbindet hjemme, går vi inn på butikken uten. Serveringsstedene setter kundene for tett, og enkelte gjester klumper seg sammen rundt bordene. Husk at dette er en kjempedugnad hvor vi alle må gjøre en innsats.

Hammerfest AP og HONU

Her er jeg ikke imponert over innsatsen. Etter at Røkke lurte dem trill rundt har de fortsatt ikke lært. Nå står vi ovenfor en ny «lurendreier». Han unnlot å opplyse om et godt alternativ til dumping i sjøen (som ville spare miljøet). 50 % av gruveslammet kan lagres i gamle gruveganger, og jeg tror at resten kan brukes i et sementvareverk, eventuelt selges til et firma som Ølen Betong.

Dette vil ta litt lengre tid og kreve mer arbeid, men vil også gi noe inntekt. Derfor må vi redusere det voldsomme hastverket med oppstart samt redusere det voldsomme utvinningsvolumet (kobberet stikker ikke av). Rushfeldt og de andre store investorene vil heller ikke skatte av overskudd (fra drift eller salg) til Hammerfest kommune; men ta ut store av våre verdier i kommunen.

Det er også greit å vite at de fabrikkene som trenger mest kobber i produksjonen, ikke kjøper fra land som styrter slammet i sjøen. (Her finnes sikkert svartebørs for salg av kobber). Miljødepartementets begrunnelse for å gi denne talentløse dumpingstillatelsen: «Vi tar samfunnsøkonomiske hensyn, og dumpingen vil ikke berøre torsk og laks.» Etter min mening, burde Miljødepartementet anmeldes for denne uttalelsen da dette er blank løgn. De skal ta vare på miljøet; ikke ødelegge det. Når vi tidobler utslippet, er det vel rimelig å regne med at ulempene også tidobles.

Ved en dumping vil alt liv på botn kveles under flere meter slam. Fiskene og dyrene som unnslipper dette, vil bli drept av tungmetallene og giftige kjemikalier i sjøvannet. Videre tror jeg at fiskeyngel og rogn heller ikke overlever i disse miljøene. Derfor vil villfisk som torsk, sild, kveite og sei m.fl. utryddes på få år. Laksen vil klare seg noe lenger pga. at flere årsklasser (voksen laks) er i sjøen før dumpingen starter. Ifølge havforskerne vil smolten få ødelagt luktesansen når de går ut i sjøen, med det resultat at de ikke finner tilbake til sin barndoms elv. Det blir noe å fortelle barnebarna: «Jeg var med på å drepe alt liv i en nasjonal laksefjord og laksestammen i Repparfjordvassdraget!»

Hammerfest AP og HONU har, etter mitt syn, vært handlingslammet etter Røkke-tabben når de ikke har fått på plass fiskemottak og fiskeindustri i byen som er bygd opp på dette. Nå står de i fare for å bli lurt på nytt, men det er utrolig hvor blind folk blir når de øyner lettvinte løsninger og stor fortjeneste.

Samarbeidsavtalen som kommunen, i et hastverk, gjorde med Nussir vil jeg heller kalle en Husmannskontrakt. Dette fordi det legges for store føringer, både angående økonomi og arbeid, på kommunen. HONU har allerede søkt om økonomisk støtte for å legge til rette for Nussir. Disse utgiftene bør Nussir dekke selv. Ellers etterlyser jeg en nedbetalingsplan for gigantgjelda som skal skyves ned til neste generasjon.

Kommentarer til denne saken