(Nordlys)

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Troms og Finnmark henholdsvis 85.913 kroner og 86.520 kroner fra NAV i fjor.

Det er godt over landssnittet på 81.200 kroner, men langt under «toppfylket» Hedmark, der snittet lå på 94.028 kroner per innbygger.

En tredjedel i arbeidsfør alder

I Troms og Finnmark fikk henholdsvis 50 og 52 prosent av befolkningen en eller annen form for ytelse fra NAV minst én gang i løpet av 2018.

36 prosent av befolkningen (38.900 personer) i alderen 18-66 år fikk utbetalt en ytelse knyttet til livsopphold. I Finnmark er andelen 38 prosent (18.600 personer).

Det vil si at mer enn én av tre i arbeidsfør alder i fjor mottok en Nav-ytelse som erstatning for inntekt i begge de to nordligste fylkene. 

Landsgjennomsnittet ligger på 33 prosent.

Kristen-Are gikk to måneder med smerter, før han gikk til legen. Da avslo NAV kravet om yrkesskade 

Mange navere i øykommuner

I Troms kom tre øykommuner på Nav-toppen i fjor. 62 prosent av befolkningen i både Dyrøy, Karlsøy og Ibestad kommuner mottok en eller annen form for ytelse fra Nav i løpet av fjoråret.

Nederst på lista finner vi kommunene Tromsø (45 prosent), Bardu (46 prosent), Målselv og Sørreisa (begge 51 prosent).

I Finnmark navet flest i fjor i kommunene Loppa (64 prosent), Hasvik (62 prosent) og Kvalsund (61 prosent).

Kommunene Hammerfest (48 prosent), Vadsø og Alta (begge 49 prosent) hadde lavest andel.

Se tallene for din kommune i illustrasjonene nedenfor.

Utbetalinger fra Nav til innbyggere i Troms i 2018:

Utbetalinger fra Nav til innbyggere i Finnmark i 2018: