Kvinner tjener fremdeles bare 87,9 prosent av en gjennomsnittlig mannsinntekt. Omregnet til dager i året får vi likelønnsdagen 17. november. Selv om forskjellene blir mindre, går utviklingen altfor sakte. Fortsetter det slik, vil det si at det vil ta 50 år før vi er likestilte.

Det er ingen tvil om at kvinnedominerte yrker ofte har langt mer ansvar og produserer langt større verdier enn det lønnsslippen deres tilsier. Derfor hever vi stemmen i dag. Det er urettferdig at kvinner og menn, i yrker med like stor verdi, skal tjene så ulikt. Det skaper en ulikhet i samfunnet som følger oss hele livet. Fra vi blir ilagt myke verdier i barndommen, veiledet inn mot omsorgsyrker, er borte fra jobb når vi får barn og følger oss inn i pensjonsalderen fordi vi tjent mindre og derfor får lavere pensjon.

Når det viktige ikke kan måles, blir det som kan måles viktig. En sosialarbeider med treårig høyere utdanning tjener betydelig lavere enn en ingeniør i samme sektor. Hvorfor er det slik, mon tro? Noen mener at lønnsforskjellene kommer av at kvinnedominerte yrker ikke produserer verdier. Likevel sparer omsorgsyrker samfunnet for milliarder i året. Hva koster det samfunnet at ungdom dropper ut av utdanning og blir avhengige av hjelp fra det offentlige? Hvor store verdier produserer vi når arbeidsledige, rasavhengige eller tidligere straffedømte kommer tilbake i jobb hvor de betaler skatt og bidrar til fellesskapet? Hvor mye sparer sosialarbeidere helsevesenet, ved å løse sosiale problemer før de utvikler seg til alvorlige helseplager? Produserer ikke de verdier for samfunnet? Likevel blir de verdsatt mindre, ved at de lønnes mindre.

Hadde vi droppet å gå på jobb i dag ville samfunnet stoppet opp. De siste årene har vist oss hvor avhengige vi er av kvinnedominerte yrker. Det er et samfunnsproblem når de som bygger samfunnet, ved å bygge opp mennesker og bygge ned forskjeller, verdsettes mindre.

Dette gjelder ikke bare lavlønnsyrker, men de fleste yrker, sektorer og bransjer. Vi kan stille oss selv spørsmålet om hvorfor Norge, som er et av verdens mest likestilte land, har et så tradisjonelt arbeidsliv, med så store lønnsforskjeller? Du kan kalle det hva du vil, jeg kaller det verdsettingsdiskriminering.

Kampen for likelønn er en kamp for likestilling. Det er en kamp for at døtrene våre, og deres døtre, skal ha de samme mulighetene som guttene de vokser opp med. Skal vi godta at de når pensjonsalder før vi får reell likestilling i Norge?

Misforstå meg rett. Dette er ikke en klagesang, det er et kamprop. Bruk stemmen din, om du mener at kvinnedominerte og mannsdominerte yrker er like mye verdt. Snakk med kollegaen din eller niesen din om hvor verdifulle de er for samfunnet. Delta i debatten og bruk #HunJobberGratis når du snakker om likelønn. Meld deg inn i en fagforening som jobber for lik lønn for arbeid av lik verdi.

I dag markerer vi likelønnsdagen. Nettopp fordi vi en dag håper å kunne slippe!