Med stor sorg mottok vi sist uke beskjed om at Arne hadde gått bort. Vi hadde ikke ventet dette og våre tanker gikk til hans familie kona Pia, barna Finn Arne, Ravna, Ritva og Helle m/familier og hans søsken og deres familier.

En samisk bauta hadde gått bort i Sápmi og forlatt oss i sorg og mange vil bli savne han men vi har mange gode minner om han og hans arbeid.

Arne var interessert i samepolitiskarbeid og har vært involvert i Kárášjoga Sámiid Searvis arbeid etter at han flyttet til Kárášjohka etter Universitetsstudiene i Bergen.

Arne var NSR medlem allerede fra starten av NSR i 1968 og var med på å grunnlegge Bergen Sámiid Searvi i 1969. Han var også Kárášjoga Sámiid Searvis leder fra 1984 – 85.

Arne var et ivrig medlem og fremmet tidsriktige saker i searvis arbeid.

Arne var kommunestyrerepresentant i Kárášjohka i flere valgperioder i 1980 årene og han gjorde en bra jobb i kommunestyret. På den tiden var det viktig at kommunestyrerepresentantene hadde rette samiske verdier og syn på samiske saker, fordi mange store saker som angikk samene ble offentlig vedtatt i kommuner, fylker og Stortinget.

Retten til Samiskspråk, samiskskole, historie og landområder var sentrale i Arnes politiske arbeid gjennom hele livet.

Han arbeidet også med samiske skolesaker både gjennom NSR og fagforbundet for lærer.

Arne var en trygg og god politiker, han hadde klare samepolitiske verdier, og forventet mye av sine politiske kollegaer, han var klar i sin tale, sa det som passet for saken.

Han var et hyggelig og interessant menneske og det var alltid hyggelig å møtes med han.

Han var veldig glad og stolt av sin familie, han viste gjerne bilde av barnebarn og oldebarnet.

KSS anser Arne for å være et forbilde for andre , og vi kommer til å savne han.

Vi takker deg Arne for motivasjonen og ditt samepolitiske arbeid og at du lærte den yngre generasjonen at samiskhet er viktig

Avslutning: Dikt av Nils Aslak Valkepaa (Áillohaš )“ Nu guhkin dat mii lahka” 1994 DAT

Også viddene har - nattsider

Værhårde vidder - som skjelver

Nattsidene også - når en må

Opprømt – stilnet

Når en må – så må en.


Fred være med Arnes minne – hvil i fred.

Kárášjohka 01.07.22