Alta kommune hadde fredag en pressekonferanse i forbindelse med koronaviruset og oppstart for skole og barnehager.

Teknikken sviktet, men kommunalleder Rikke Raknes gjengir noe av det som ble sagt på møtet via egne sitater.

Her går det blant annet fram at oppstart i barnehagen er klassifisert på gult nivå for smitteverntiltak.

– Gult nivå i barnehagen betyr at hele avdelinger kan være samlet og at alle barn skal få et fulltidstilbud i barnehagen.

Uteområdet deles opp

Det samme gjelder for skole, hvor hele klasser kan være samlet.

Samtidig er det fastsatt noen regler i barnehagen, som for eksempel at uteområdet vil bli delt opp for å skille grupper fra hverandre.

Videre skrives det at barna vil ha en fast ansatt for sin gruppe.

Man kan ikke ta med egne leker. Reinhold utføres en gang daglig, i tillegg til det ansatte selv tar av overflater og berøringspunkter.

LES OGSÅ: Slik skal konfirmasjoner og åpning av barnehage gjennomføres

Bes om å unngå
offentlig transport

For skolen gjelder følgende:

Førsteklassinger får ha med foresatte ved oppstart, maks 50 per gruppe samtidig.

Fadderordningen utgår. Skolegården blir delt opp for å skille klasser fra hverandre.

Det bes også om å begrense hvor mange som er på offentlig transport.

– VI ber alle som kan om å gå eller sykle, eller bli kjørt, fremmer kommunen.

Smittevern og svømming

Det er også gjort enkelte bestemmelser for fag, som at det kan bli aktuelt med digitalundervisning om det blir stor blanding av kohorter for samisk/finsk.

Det blir smitteverntiltak for mat og helse, kroppsøving og svømming. Men samtidig skal altså fagene gjennomføres som normalt.

Elever som havner i karantene eller isolasjon har krav på undervisning, som vil foregå digitalt eller hjemme.

LES OGSÅ: Bestillingene renner inn: – Vi er tre som syr nå, men kan fort bli fire-fem

Avstand

Leirskole blir det også i høst, hvor det har vært en egen smitteverngjennomgang.

Reinhold på skolene pågår en gang daglig, i tillegg til det ansatte selv tar av overflater og berøringspunkter.

Videre oppfordres det til avstand til hverandre på minst en meter, og at man holder seg hjemme om man er syk.