Flere kvinner enn menn er negative til Nussir. Men ikke Rita

Hun har samtidig noen teorier om hvorfor flere kvinner enn menn er negativt innstilt til gruveprosjektet.