Festivalsjefen etter vellykket test for å se om festivalen er liv laga: – Det går likar no!

Etter at grenseløsfestivalen holdt på å bli sendt til de evige festivaljaktmarker kom festivalsjef Stian Labahå med et helt annet konsept i år. Det funket.