Det skriver politiet i en pressemelding.

Hovedhypotesen er at han har blitt utsatt for en kriminell handling.

Den siste sikre observasjonen ble gjort 18. desember 2020. Politiet har også mottatt informasjon om mulige observasjoner i Hammerfest, Alta og Oslo.

Han ble meldt savnet av familien 6. januar 2021.

– Alle opplysningene vi har mottatt er vurdert og undersøkt. Noen opplysninger har vært mer interessante enn andre. Politiet har på bakgrunn informasjon vi har mottatt besluttet å undersøke om det ligger noe i bakken på et spesifikt område rundt en nyoppført idrettshall i Hammerfest. Vi kan ikke være sikre på det, men kan heller ikke leve med uvissheten om han ligger der. Derfor har vi tatt en beslutning om å grave her, sier leder for taktisk etterforskning Torstein Pettersen.

Hvor lenge gravingen vil pågå er avhengig av om det gjøres funn av den savnede eller etterforskningen ellers.

Gravingen vil ikke påvirke bruken av hallen.

Politiet vil sende ut informasjon fortløpende dersom det gjøres funn knyttet til etterforskningen av forsvinningen

– Saken har høy prioritet i politiet. Det er viktig for de pårørende, for lokalsamfunnet og for politiet å komme til bunns i denne saken. De pårørende er informert om søket.