I dag gikk landsmøtet til Arbeiderpartiet inn for å fjerne fraværsgrensa. Dette er ikke bare et historisk gjennomslag for AUF, men et historisk slag for alle ungdommer i Norge.

I de 7 årene med fraværsgrensa har vi lært tre viktige ting;

-Psykiske helseproblemer har økt blant unge, spesielt de på videregående skole

-Fraværsgrensa har skapt større forskjeller mellom de svake og sterkere elevene.

-Læring er viktig, men helsa kommer alltid først.

Elever i hele landet har delt sine opplevelser med fraværsgrensa. Noen har stryket i fag på grunn noen timers sykdom, lærere har valgt å bryte reglementet for å få elevene sine til å bestå, og de aller fleste har opplevd fraværsgrensen som urettferdig på grunn av disse forskjellene.

AUF har vært klar på at fraværsgrensa må bort, og nå skal den ut av den norske skolen.

Nå kan alle elever og lærere senke skuldrene. Hvis du er syk, dra hjem og fokuser på å bli frisk.

Dette er historisk for oss unge, og det viser til at unge som sier ifra, de seirer til slutt.