Gå til sidens hovedinnhold

Gratis SFO og søskenmoderasjon fra Hammerfest Arbeiderparti

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hammerfest Arbeiderparti ønsker å legge til rette for familier og barn, slik at kommunen oppleves som en attraktiv kommune både og bo og flytte til. Derfor har vi programfestet blant annet gratis SFO og utredning av full søskenmoderasjon.

I kommunestyret i desember 2019, kom det et forslag fra Hammerfest SV om gratis SFO uten at saken var utredet på forhånd. Som et ansvarlig parti kunne ikke Hammerfest Arbeiderparti stemme for dette uten å vite hva konsekvensene for tapt inntekt til kommunen ville bli. Hammerfest Arbeiderparti kom med følgende forslag, noe som ble enstemmig vedtatt:

«Kommunestyret ber administrasjonen utrede kostnader ved full søskenmoderasjon i kommunens barnehager. Videre bes administrasjonen og utrede kostnader ved SFO-tilbudet gjennom å redusere til det halve, eller gi dette tilbudet gratis i kommunen.»

Saken fikk vi opp til orientering i kommunestyret 12. november 2020. «Konsekvensene for inntektene til kommune vil, ved å ta utgangspunkt i kommunestyrets spørsmål kunne framstilles slik:

Ved å innføre 100 % søskenmoderasjon i barnehagene vil inntektstapet for kommunen utgjøre i overkant av 2,4 millioner per år.
Sum tapte inntekter ved reduksjon/bortfall av SFO-avgift:
1. trinn: Kr 2 569 897 pr.år
1. – 4. trinn: Kr 5 802 927 pr.år.

Les også

Politisk flertall for gratis SFO?

I budsjettmøtet i kommunestyret i desember 2020, foreslo Hammerfest SV å innføre gratis SFO til 6-åringer ved å øke eiendomsskatten i tidligere Hammerfest kommune fra 2,0 til 3,0 promille. Dette er Hammerfest Arbeiderparti sterkt imot. Eiendomsskatten for innbyggere i tidligere Hammerfest kommune har allerede blitt økt. Bunnfradraget på eiendomsskatt ble senket til kr 700 000 noe som gjorde at det ble en økning.

I sitt forslag til budsjett for 2021, valgte blant annet Hammerfest Arbeiderparti å opprettholde fortsatt ungdomsskole i Forsøl, fortsatt kjøkkentjeneste på sykehjemmet i Kvalsund, opprettholde to stillinger på Kirkeparken omsorgssenter, og mange andre tiltak som ikke nødvendigvis kan reverseres når de er tatt bort.

Det har vært mye fokus på distriktene og den folkenedgangen man ser her. Hva kan gjøres for å opprettholde bosettinga ute i distriktene? Gratis SFO og barnehage er gode tiltak, men vi tror man må forsterke tiltakene ytterligere for at det skal bli attraktivt å bosette seg ute i distriktene, spesielt for unge mennesker. Nedskrivning av studielån? Tilrettelegging/gratis tomter og tilknytning til vann, vei og kloakk? Tillegg lønn? Her inviterer vi unge selv til å komme med innspill på hva som gjør at de blir værende eller ønsker å bo i distriktene våre.

Hammerfest Arbeiderparti har programfestet gratis SFO for 6-åringer og vil i løpet av valgperioden jobbe for å få dette til.

Får vi Arbeiderpartiet i regjering til høstens stortingsvalg får vi god drahjelp, Arbeiderpartiet har i sitt program fastslått at det skal bli gratis SFO for alle førsteklassinger og arbeide for lavere pris for alle barn i SFO. Det vil også jobbes for søskenmoderasjon for dem som har barn i SFO og barnehage.

Med en ny regjering får vi større handlingsrom. Blant annet muligheten til å fokusere på å kunne tilby full søskenmoderasjon i egen kommune.

Gruppestyret i Hammerfest Arbeiderparti

Christian Bergeton Klaussen–Ulf Terje Nyheim Eliassen–Grete Svendsen

Kommentarer til denne saken