Grådig, eller lønn for strevet?

LØNN FOR STREVET: Prinsipielt er det flere ting ved saken som bør drøftes, skrvier Tor Mikkola (SP), varaordfører i Nordkapp kommune. Foto: Lars-Magnus H. Røttingen

LØNN FOR STREVET: Prinsipielt er det flere ting ved saken som bør drøftes, skrvier Tor Mikkola (SP), varaordfører i Nordkapp kommune. Foto: Lars-Magnus H. Røttingen

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Finnmarkspostens artikkel den 02.09.2020 kan man lese en artikkel der avisen har hentet inn en tidligere AP varaordfører fra Båtsfjord, for å fortelle om hva som er vanlig godtgjørelser når man har vervet som varaordfører. Der hevdes det at jeg krever ordførergodtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste for samme periode. Altså de 35 dagene jeg fungerte som ordfører. Dette er ikke riktig. I tillegg er det ikke sikkert at arbeidsmengden er det samme og det står ingenting om hva Ståle A jobber som, hvilke ordninger han hadde som varaordfører, om han er selvstendig næringsdrivende, offentlig ansatt eller privat ansatt. For det er det stor forskjell på hvor man har arbeidsplassen sin og hva man sitter igjen med i tillegg til politiske verv.

Det er også viktig å ta med alle prosessene som har vært i kommunen det siste året, som har gjort at varaordfører vervet har medført mye arbeid. Kan bare nevne at et kommunestyre ble konstituert med mest bare nye i posisjon, Budsjettarbeid med krav om å ta ned 14 mill. på budsjettet. Nordkappsaken, Bytte av rådmann med lang periode uten rådmann, nordkappsaken på nytt osv.

Jeg førte oversikt for en periode i høst og vinter som viste at jeg jobbet mellom 50–200 timer i md., dette bare i varaordførervervet

Pengebeløpene det refereres til gjelder tre forskjellige saker, og må forstås hver for seg.

1. Jeg har 14 % fast godtgjørelse som varaordfører, som utgjør kr 138 319.-

Dette er for å være varaordfører 24/7, 365 dager i året. Varaordfører er forpliktet til å sette seg inn i saker, å holde seg oppdatert på hva som skjer i kommunen, være til stede når ordfører er fraværende, kunne steppe inn på kort varsel og å representere kommunen og lede møter. I tillegg skal varaordfører kunne være til stede når ordfører er på ferie, altså tilgjengelig for å kunne ta eventuelle møter, skrive under dokumenter eller representere kommunen.

Varaordfører i Nordkapp får ingen godtgjørelser på noen møter, det vil si at min varaordførergodtgjørelsen dekker alle møter. Formannskap, kommunestyre, teknisk, arbeidsgiverutvalg og andre møter med næringsliv osv., også representasjon.

2. I tillegg til godtgjørelser skal varaordfører ha utbetalt tapt arbeidsfortjeneste. Rådmannen har regnet ut at siden jeg er selvstendig næringsdrivende, regnes det som ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste. Det utgjør kr 1200 pr. dag.

Siden fjor høst så har jeg hatt 31 innkalte møter (da er ikke ad-hoc møter inkludert). Det utgjør kr 37.200, og skal dekke lønn, feriepenger og pensjon.

Jeg og rådmannen er uenige, og jeg mener jeg kan legitimere min inntekt med personinntekt fra næringsoppgave og ligning. Det gjøres i andre kommuner og på sametinget, der de har egen regel for selvstendig næringsdrivende.

I de fleste tilfellene er det slik at politikere som har offentlig arbeid, får full lønn når de deltar i politiske verv, og private arbeidsgivere kan gjøre krav på inntil 1900 kr for en ansatt som deltar på møter.

Jeg mener at jeg har krav på tapt arbeidsfortjeneste etter legitimert personinntekt. Da det ikke finnes regler for selvstendig næringsdrivende i vårt reglement, kommer kapittel 8 i reglementet inn. Det er formannskapet som avgjør størrelse på satsen.

Hvis satsen blir som legitimert tapt arbeidsfortjeneste er nå, 1900 kr, vil det i mitt tilfelle bli 58 900 kr for disse 31 møtene. Dette skal dekke lønn, pensjon feriepenger osv.

I andre kommuner har man valgt at satsen til selvstendige skal være høyere enn legitimert tapt arbeidsfortjeneste.

3. 100 % fungerende ordfører i 35 dager

Det er forskjellig praksis i kommuner, noen har høy prosent i fast godtgjørelser som inkluderer at varaordfører ikke får betalt ordfører godtgjørelse ved fungering, andre har lav prosentsats i fast godtgjørelse mens det blir betalt ekstra ved fungering.

I Nordkapp har vi 14 % fast godtgjørelse for varaordfører, dette inkluderer fungering i ferie.

Når varaordfører har går inn 100 % i ordførers oppgaver ved fungering over lengre periode, skal varaordfører ha ordførergodtgjørelsen. Dette hvis varaordfører går ut av sitt ordinære arbeid og har tap grunnet dette.

Uenighet er om varaordfører var fungerende i ordførers ferie i år, eller om varaordfører var i ordførers rolle 100 % med tap av ordinær lønn som konsekvens.

Rådmannen mener varaordfører var kun i fungerende uten tap i ordinær lønn, altså innenfor varaordførers 14 % godtgjørelse. Og har da ingen krav på verken ekstra godtgjørelse eller tapt arbeidsfortjeneste.

Jeg mener jeg var i 100 % arbeid som ordfører på grunn av høy aktivitet i 35 dager, og at jeg har krav på ordfører lønn.

Alternativt har jeg gjort krav på tapt arbeidsfortjeneste etter faktisk tapt personinntekt for 25 dager, altså arbeidsdagene i denne perioden.

Altså enten eller, ikke både og, som mediene prøver å fremstille det som.

Dette har vært en sak som har vært belastende i lang tid. Som politiker synes jeg det er vanskelig å gjøre slike krav fra det offentlige, men samtidig så synes jeg det er trist at mitt engasjement og mine verv går så hardt utover både familieøkonomien og bedriften min.

I forrige periode, 2015-2019, gjorde jeg ikke krav om godtgjørelser eller tapt arbeidsfortjeneste for et eneste møte. Noe som kan ha spart kommunen for godt over 100 000 de 4 årene. Når jeg nå prøver å kreve penger for reelt tap og betaling for faktisk arbeid, synes jeg det er galt å bli kalt grådig.

Prinsipielt er det flere ting ved saken som bør drøftes. Blant annet det om selvstendig næringsdrivende skal bli behandlet dårligere enn de med fast arbeid, eller om det er greit at politikere med viktige verv skal tåle å måtte tape penger på sitt engasjement. Dette gjelder ikke bare meg og jeg ser det som helt nødvendig at reglementet blir gjennomgått og oppgradert.

Som politiker må man godta at slike saker blir diskutert åpent i full offentlighet. Jeg er glad at dette er gjort i denne saken, men jeg hadde håpet at vi kunne få avklart saken raskt, og lukket den. Nå er saken utsatt, og jeg får jeg håpe at det ikke går et år til før saken blir avklart. Jeg kommer uansett til å rette meg etter det formannskapet vedtar.

Til slutt må jeg få uttrykke hvor stolt og glad jeg er i mine verv og synes det er fantastisk å få engasjere seg og jobbe for samfunnet i Nordkapp kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags