Rogaland Statsadvokatembeter har valgt å henlegge saken mot Eni Norge. Selskapet var anmeldt av miljøorganisasjonen Bellona.

– Vi har besluttet at saken skal henlegges etter bevisets stilling, skriver statsadvokaten i en orientering om påtaleavgjørelse.

Det skriver Teknisk Ukeblad (TU).

Brannskum ble sluppet ut fra Goliat fire ganger på et halvt år i 2015. Dette er stoffer som er lite nedbrytbare og har stor risiko for å hope seg opp i levende organismer – eller er svært akutt giftige, ifølge TU.

Norge har som mål om fullstendig å kutte utslippene av de miljøskadelige stoffene i brannskummet innen 2020.

LES HISTORIKKEN: Bellona anmelder oljeselskap for utslipp

Eni Norge har tidligere uttalt følgende til TU:

«Det er Eni Norges eksplisitte mål å ta vare på miljøet vi opererer i, derfor tar vi alle utslipp svært alvorlig. Utslippene av godkjent brannskum forekom ved et uhell i test- og ferdigstillingsfasen av Goliat, og er rapportert til myndighetene.»

LES OGSÅ: Mer olje legges til Goliat-feltet Anmeldt etter flere svært giftige utslipp: Nå har politiet tatt en beslutning

Andre situasjoner på Goliat har også skapt problemer for Eni Norge de siste månedene. Petroleumstilsynet ba i januar operatørselskapet revurdere gjeldende planer, prioriteringer og bruk av ressurser for å sikre forsvarlig drift etter en arbeidsulykke.

En dekksoperatør ble alvorlig skadet da han fikk et ståltau i hodet.

LES OGSÅ: Eni Norge har fått varsel om pålegg fra Petroleumstilsynet