«Gled dere i Kvalsund»

Hammerfest har lavere kommunale avgifter enn Kvalsund. Tom Mortensen tror det kan komme folk i Kvalsund til gode.

Hammerfest har lavere kommunale avgifter enn Kvalsund. Tom Mortensen tror det kan komme folk i Kvalsund til gode.

Av
DEL

FinnmarksdebattenFolkeavstemningen om kommunesammenslåing viste at det ikke var noen massiv stemning i Kvalsund for å slå seg sammen med Hammerfest kommune. Det var faktisk ikke flertall for noen av de tre alternativene, Kvalsund alene, Hammerfest/Kvalsund eller Hammerfest/Kvalsund/Måsøy, selv om et flertall til sammen stemte for de to siste alternativene. I kommunestyret ble sammenslåing med Hammerfest vedtatt med bare en stemmes overvekt.

En sak som ikke har vært så mye omtalt, er de økonomiske konsekvenser for innbyggerne. Jeg vil i denne artikkelen spesielt se på konsekvensene for de som bor i nåværende Kvalsund kommune, når det gjelder avgiftene for vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt. I følge KOSTRA-tall fra Statistisk Sentralbyrå, er avgiftene slik for en bolig på 120 m2 :


Hammerfest

Kvalsund

Alta

Sør-Varanger


Vannavgift

2355

4500

2979

2803

Avløpsavgift

2911

3900

3465

2718

Renovasjonsavgift

3874

3100

3828

3332

Eiendomsskatt

1966

4750

4784

8568


TOTAL

11106

16250

15056

17421

Avgiftene for vann, avløp og renovasjon fastsettes de etter faktiske utgifter kommunen har. Når det gjelder vann og avløp, ligger Hammerfest på forskudd. De store utgiftene er i stor grad tatt, noe alle har kunnet observere gjennom gravearbeid over hele byen i de senere år. I følge Kommunal rapport har kommunene i Norge et etterslep på hele 390 milliarder kroner. Skulle Hammerfest/Kvalsund vært i samme situasjon som gjennomsnittet for norske kommuner, ville etterslepet vært langt opp mot 2 milliarder kroner, som igjen ville blitt veltet over på boligeierne. Jeg tar et forbehold for Kvalsund hvor jeg ikke kjenner behovet for fornyelse av vann- og avløpsnettet.

Når det gjelder eiendomsskatt, har alle kommunene i Finnmark, unntatt Hasvik og Nesseby, innført dette. Vi husker vel alle stridighetene da Hammerfest som en følge av Snehvitutbyggingen, gjorde vedtak om retaksering, noe som rammet innbyggerne hardt. I ettertid har kommunen gradvis utvidet bunnfradraget og endret noe på reglene, slik at eiendomsskatten nå er lavere enn det vi finner i blant annet i Alta og Sør-Varanger.

Ved en samordning av avgiftene i nye Hammerfest, vil avgiftene ligge nærmere avgiftene i dagens Hammerfest. Dette vil i så fall bety en reduksjon av avgiftene i Kvalsund på omlag 5000 kroner pr bolig Når det gjelder de langt over 1000 hyttene i Kvalsund, har jeg ikke forutsetninger for å vurdere dette, men for meg synes det urimelig å betale mer i eiendomsskatt på en gammel hytte enn en ny og moderne leilighet i byen. Likevel tror jeg nok hytteeierne gladelig ville betalt denne hytteskatten, hvis de tilnærmelsesvis fikk tilsvarende igjen fra kommunen.

Disse avgiftene håper jeg at nye Hammerfest kommune vil kunne vedta i forbindelse med budsjettvedtak i desember, i så fall. en gledelig nyttårsgave til Kvalsund, en gave man neppe ville fått uten kommunesammenslåing.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags