Glatte veier i hele Finnmark: – Det siste vi trenger nå er brukne lårhalser

Vegtrafikksentralen Nord melder at de har fått mange henvendelser om glatte veier i region, mens i Porsanger kommune savner flere innbyggere strøbilen på enkelte kommunale veier.