Gjorde to svært kostbare feil på litt over et år og fryktet alt gikk i graven. Nå er tallene klare

Stian Labahå henger i disse dager opp plakater for neste utgave av Grenseløsfestivalen. Det var ingen selvfølge etter året hvor publikum sviktet og all egenkapitalen gikk tapt.