Cobalt 60, en radioaktiv isotop som blant annet produseres i kjernefysiske reaktorer og brukes til å ta røntgenbilder og innen industrien, ble oppdaget i Pasvik, Sør-Varanger tidligere i juni.

Det er snakk om lave mengder som ikke utgjør noen fare for mennesker. Det skriver The Independent Barents Observer (BO).

Les også: Kan drifte videre i 60 år: - Er fortsatt den største forurenseren i Arktis

Kilden er i dette tilfellet ukjent. Direktoratet for strålevern og atomberedskap gjorde funnet da de analyserte luftfilterprøvene for uke 23.

Ingeniør Bredo Møller ved direktoratet sier deres finske kolleger ikke har gjort lignende funn. De har også forhørt seg med russiske forskere, og ikke mottatt tilbakemelding.

BO opplyser at Russlands første flytende kjernekraftverk «Akademik Lomonosov» har testet sine reaktorer nord Murmansk de siste månedene, men presiserer at kilden kan være en hvilken som helst kjernereaktor.

Rosatom, som meier kraftverket, har ovenfor BO bekreftet at «Akademik Lomonosov» er kjørt på hundre prosent kapasitet og fungerte stabilt.

Les også: Da Tsjernobyl eksploderte, ble Odd Erling hardt rammet: – Det var rett og slett et mareritt