Gjør du denne brøytetabben, kan det koste deg dyrt

Altfor mange er ikke klar over lovverket når det kommer til privat brøyting.