Gå til sidens hovedinnhold

Gir oss aldri i kampen om å beholde og videreutvikle fagkompetansen ved Hammerfest sykehus

Artikkelen er over 1 år gammel

Kampen for Hammerfest sykehus fortsetter, skriver Marianne Sivertsen Næss.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hammerfest sykehus ble ferdigstilt i 1956. Til tross for at det har blitt modernisert og utbygd flere ganger, er bygget lite funksjonelt. Mange ombygginger og lokale tilpasninger har ført til en dårlig effektiv utnyttelse av arealer og personellressurser. Det er slått fast at tilstanden for dagens sykehus har en levetid på maks 5-8 år. Vi er derfor mange som er glade for at bygging av nytt sykehus er inne i statsbudsjettet for 2019.

Nye Hammerfest sykehus er det siste, det dyreste og det viktigste investeringsprosjektet i regi av Finnmarkssykehuset. Et prosjekt det har vært jobbet strategisk og målrettet for i en årrekke. Både regionale og nasjonale beslutningstakere er besøkt jevnlig for å sikre fremdrift i byggingen av det nye sykehuset.

Hammerfest sykehus har flere tilbud som er fylkesdekkende, som pediatri (barnemedisin), barnehabilitering, risikofødsler, beredskap og akuttfunksjoner knyttet til større ulykker, olje- og gassvirksomheten og skipstrafikken i nordområdene. I tillegg har den ortopediske avdelingen fagansvar for all ortopedivirksomhet i foretaket.

Hammerfest sykehus er et akutt og beredskapssykehus for stor og komplisert tungindustri. Med sin nærhet til et komplisert gassanlegg, olje- og gassfeltet Goliat, leteriggaktiviteter i Barentshavet og også til de forestående utbyggingene på Johan Castberg, Alta/Gotha og Wisting, m.fl. vil sykehuset framover få en enda viktigere rolle for petroleumsaktiviteten i nordområdene.

Sykehuset har i dag en helt unik spisskompetanse inn mot storulykkepotensialet i umiddelbar nærhet. Denne kompetansen har sykehuset bygd opp gjennom tiår med tett samarbeid og øvelser i lag med bedriftene. Å nedskalere den kompetansen som sykehuset besitter i dag vil være katastrofalt for industrien i vår region. Det er denne beredskapen som vil være avgjørende når sekunder teller ved en ulykke til havs.

Utdanning av legespesialister krever en viss størrelse på et sykehus, noe Hammerfest sykehus innfrir i dag. Sykehuset driver utstrakt utdanningsvirksomhet, hvor Hammerfest er motoren i utdanning av nytt helsepersonell i Finnmark. Både sykepleierutdanning og nyopprettet legeutdanning for 5. og 6. året har sine baser ved UIT i Hammerfest. Dette er helt avgjørende for å sikre rekruttering og stabilisering av helsepersonell. Samtidig kan et voksende akademisk miljø lettere sette helsefaglige utfordringer i Finnmark på dagsorden.  

Forslaget om sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN i regjeringsplattformen kom som lyn fra klar himmel. En sammenslåing bestemt helt over hodet på de ansatte og uten at fagmiljøene har fått uttale seg. De politiske miljøene lokalt og regionalt er ikke blitt involvert, og vanlige spilleregler hvor saken sendes ut på høring før det tas en beslutning har ikke blitt fulgt. En slik omorganisering vil uten tvil ramme pasientene i Finnmark gjennom svekkelse av fagmiljø, tjenestetilbud, og fare for svekket utdanning og forskning innen alle helsefagene.

Vi er mange som har jobbet for en styrking av spesialisthelsetjenesten og et nytt sykehus i en årrekke. I mars 2015 gjorde formannskapet i Hammerfest et vedtak om å opprette et tverrpolitisk utvalg som skal engasjere seg i utviklingen av spesialisthelsetjenesten i regionen, og spesielt jobbe med utviklingen av sykehuset i Hammerfest.

Med dagens regjeringskonstellasjoner er tverrpolitisk samarbeid viktig. Derfor reiser vi tverrpolitisk nok en gang til Oslo for å møte helseministeren.  Vi vil fortsette jobben med å styrke og utvikle Hammerfest sykehus, og vi gir oss aldri i kampen om å beholde og videreutvikle fagkompetansen og det verdifulle spesialisthelsetjenestetilbudet som Finnmarks befolkning har i dag.

Kommentarer til denne saken