Gå til sidens hovedinnhold

Geir Adelsten Iversen; «Høttan e heva og folk e forbanna!»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I behandlingen av representantforslaget fra Bengt Rune Strifeldt om å slippe fiskerne i de 4 vestligste kommunene i gamle Finnmark inn i det kvoteregulerte kongekrabbefisket, uttalte storingsrepresentant Geir Adelsten Iversen fra Senterpartiet bl.a.; «Høttan e heva og folk e forbanna!» - Ja, du har helt rett, Geir Iversen, fiskerne i vest er rimelig forbannet på deg og Senterpartiet som igjen har gjort iherdige forsøk på å utelukke fiskerne i «Rest-Finnmark» fra det kvoteregulerte krabbefisket. Da Stortinget i 2017 behandlet et likelydende forslag, klarte også da Senterpartiet i allianse med Arbeiderpartiet å torpedere forslaget. Med Senterpartiets historikk i krabbesaken er det grunn til å spørre; «Hva er det som ligger bak at du Geir Iversen og Senterpartiet gjør hva dere kan for å nedkjempe ethvert initiativ som kommer fra fiskerne i vest i krabbesaken?» Dette sier en frustrert styreleder Tommy Pettersen i Vest-Finnmark kystfiskarlag som også uttrykker at han er svært glad for at Senterpartiet og Arbeiderpartiet denne gang ikke lykkes med det han omtaler som «et vedvarende korstog mot fiskerne i vest».

Pettersen reiser også spørsmål ved det saklige grunnlaget for Senterpartiets og Iversens kjør i krabbesaken. - Geir Iversen kan umulig ha satt seg grundig inn i fakta i denne saken. På de siste ti år er det i åpen gruppe kommet til ca. 450 nye krabbekvotehavere og totaltallet deltakeradganger i krabbefisket vil trolig mot slutten av dette året nærme seg 800. Med den formidable nyrekruttering det har vært i krabbefisket i det kvoteregulerte området over år, samtidig som økonomien i fisket har vært stabilt godt, framstår det som tvilsomt saklig sett og tvilsom retorikk når Geir Iversen og Senterpartiet maner fram en «katastrofe» for fiskerne i øst om 80-90 fartøyer fra vest slippes inn i krabbefisket. Med ca. 450 nye aktører i krabbefisket de senere år, tilsier dette alene at «katastrofen» som Geir Iversen og Senterpartiet hevder vil ramme fiskerne i øst når 80-90 båter fra vest slippes inn, måtte ha inntruffet for flere år siden om det var substans i det Geir Iversen og Senterpartiet hevder, sier Tommy Pettersen.

-I debatten i Stortinget 4. mai var næringskomiteleder Geir Pollestad, også han fra Senterpartiet, oppbragt over at Bengt Rune Strifeldt, angivelig ikke kunne svare på hvem som skulle få fiske mindre krabbe når fiskerne fra vest slipper inn fra 2021. Man kan underes, hvorfor stiller Senterpartiet og Pollestad dette spørsmålet nå i forhold fiskerne fra vest, hvorfor har partiet ikke vært enda mer opptatt av å stille samme spørsmål i forhold til de ca. 450 nye kvotehavere som er kommet til i øst de senere år, framholder Pettersen.

-Det både Senterpartiet, Pollestad og Geir Iversen behendig unngår i krabbedebatten er «elefanten i rommet». Et betydelig antall av de nye krabbekvotehaverne i øst er EØS-borgere som er kommet inn i næringa ut fra en generøs og ensidig norsk ordning som er frikoblet fra EØS-avtalen. Eneste kriterium for en EU- eller EØS-borger er at man registrerer seg med en bostedsadresse i Norge. Deretter er det fritt fram for å starte fiske i flåtegruppen under 15-meter. Skjer etableringen innenfor kvoteområdet for krabbe, kan EU- og EØS-borgere også søke og få tildelt krabbekvote når kvalifiseringskravet på kr. 200 000 er tilfredsstilt. Et betydelig antall av de nye krabbekvotehaverne i øst er EU- og EØS-borgere, uten noen form for krabbeplagehistorikk fra fiske med konvensjonelle redskaper som jo bl.a. anføres som en premiss for å få tildelt krabbekvote. For Senterpartiet er det tydeligvis helt greit at man har ei eksklusiv og generøs ordning for EU- og EØS-borgere som også gir utenlandske borgere rett til deltakelse i det kvoteregulerte krabbefisket, mens man i ord og handling nedkjemper ethvert initiativ fra fiskerne i vest for å få deltakerrettigheter på linje med det EU- og EØS-borgere har innenfor kvoteområdet for krabbe. Geir Iversen har øyensynlig ingen skrupler med å skvise sine naboer i Hasvik og fiskerne for øvrig i vest ut av det kvoteregulerte krabbefisket om Iversen fikk det som han ville, mens konsekvensen av Geir Iversens og Senterpartiets standpunkt er at man i praktisk politikk står med vidåpne armer og inviterer utenlandske borgere inn i kvotefisket så lenge det skjer øst for Nordkapp. Her har Geir Iversen og Senterpartiet et gedigent forklaringsproblem overfor befolkningen i «Rest-Finnmark». Og paradoksene står her i kø for Senterpartiet som jo er imot både EU- og EØS-innflytelse i det norske samfunnet. Skal Senterpartiet bevare en viss form for troverdighet i denne sammenheng burde partiet, Geir Iversen og Geir Pollestad sporenstreks ta initiativ til å få lukket den muligheten som står vidåpen for EU- og EØS-borgere til å tilegne seg norske fiskerettigheter og da gjerne på bekostning av norske borgere, framholder VFK-leder Tommy Pettersen.

Kommentarer til denne saken