Går mot nytt skjenke-nei: – Rådmannen er svært kritisk

Saken skal behandles i neste formannskapsmøte. – Ikke hyggelig at han ikke er for, men får bare vente og se utfallet, sier Tove Mølmann.