Gå til sidens hovedinnhold

Går båten til og fra eller mellom?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det skal kuttes i budsjett i storfylket.

Omtrent 100 millioner innenfor samferdsel i 2021.

I vår ble det lagt fram et forslag om å kutte 16 anløpssted med hurtigbåt i Vest Finnmark. Saken ble utsatt og en medvirkningsprosess har blitt gjennomført i høst. I disse dager avgjør Aps fylkesråd for samferdsel hva som legges fram for fylkestinget i desember.

Når man ser på kartet over Vest Finnmark skjønner man at kuttforslaget har skapt debatt. Det er mange øysamfunn hvor hurtigbåten er livslinjen inn til kommunesenteret hvor sentrale offentlige tjenester og handelsvarer finnes. Alternative transportveier eksisterer ikke for mange av samfunnene i Loppa, på Seiland, Stjernøya, Ingøy og Sørøya.

Debatten om hvor båten skal gå er på ingen måte ny. Kanskje er det derfor kommunal og moderniseringsdepartementet har bestilt en rapport med nye kriterier for båtruter fra TØI (1). Aktuelt for oss er det at hurtigbåtene som går til Kvænangen, Måsøy, Loppa, Stjernøya og Seiland i Altafjorden, Langfjorden og Sørøya er definert som lifeline og vurdert som 100 % avhengig av båtforbindelse. Båtrutene Langfjordexpressen og Sørøysundexpressen har i tillegg tilhørende kommentar «steder uten veiforbindelse» (side 50 i rapporten).

Det er 47 nautiske mil mellom Hammerfest og Alta. Vargsundexpressen kjører dette strekket 11 ganger i uka, tilsvarende 517 nautiske mil i uka. Kontrakten vedrørende Vargsundexpressen kan ikke sies opp, opplyser fylkeskommunen.

En rotasjon i Sørøysundexpressen er maksimalt 40 nautiske mil og kjører i dag 9 rotasjoner hvor det er signalnaløp av store deler av ruta som derfor varierer i kjørelengde, 300 -360 nautiske mil i uka. Det er de siste år gjort en rekke ruteendringer i Sørøysundexpressen hvor kontrakten da må være mer åpen for justeringer.

Vargsundexpressen og Sørøysundexpressen er de rutene med klart flest reisende. Fra januar – september i år har 16 500 passasjerer reist med Sørøysundexpressen og 12 500 har reist med Vargsundexpressen.

Hammerfest kommune har etter en grundig intern prosess, vedtatt et enstemmig innspill som er oversendt fylkesråden i sluttspurten av arbeidet. I dette forslaget ligger blant annet et forslag om at Vargsundexpressen mellom Alta og Hammerfest, også kan anløpe bygdene på Sørøya.

For Alta er det viktig at båten går fra Alta morgenen og returnerer fra Hammerfest om ettermiddagen slik at sykehusbesøk ivaretas. Den midterste rotasjonen er det imidlertid Hammerfestinger som nyter godt av med avgang fra Hammerfest kl. 09 og retur fra Alta kl. 15. Denne midterste rotasjonen uttaler Pasientreiser at ikke brukes av sykehus besøkende.

Et enstemmig og tverrpolitisk Hammerfest mener at den midterste rotasjonen også må kunne brukes ut mot Sørøya to ganger i uka. Siden det er flere reisende til Sørøya enn imellom Alta og Hammerfest vil det også være bra for kontraktmålet om 20 000 reisende i året i Vargsundexpressen.

Det er viktig å presisere at Vargsundexpressen altså ikke er et båt tilbud som går til og fra Alta, slik man kan få inntrekk av i mediene og i den polariserende debatten som har pågått i lang tid. Det er en båtrute som går mellom de to byene hvor Hammerfest nå ønsker en annen disponering to dager i uka. Det må vektlegges hvis prinsippet om medvirkning skal gis innhold.

1) https://www.regjeringen.no/contentassets/3b347ee9f5784d2db46b351df9e22624/mfm-rapport-2003.pdf

Kommentarer til denne saken