Mehamnværingene ønsker bedre politiberedskap og skal fortelle politimester Hætta om hvorfor på folkemøtet mandag

Mandag ettermiddag skal det holdes et folkemøte i Mehamn. Politiberedskapen, eller mangelen på det, er tema. – Politiledelsen har mistet hodet. De trenger hjelp til å få det på plass igjen, sier initiativtakerne som håper politiledelsen stiller på folkemøtet.