– Etter å ha vært leder av messestyret i rundt 15 år, hadde jeg tenkt å gi meg helt. Men det var ikke så enkelt. Jeg klarte imidlertid å få andre til å overta ledervervet etter hvert, sier Per Carstens.

Fortsatt er han sentral i det sju personer store messestyret, men altså ikke leder lenger. Det vervet har Kari-Anne Herland og Rita Karlstad hatt i mange år, men de har flere ganger uttalt at det er trygt å ha Carstens med.

 

Skal fortsatt stå på

Siden 69-åringen første gang sa at nå er det siste gangen han arrangerer, har han gjentatt seg selv hvert år. Men ikke nå.

– Neste år er det 25. gang Mehamnmessa arrangeres. Det må jeg nesten ha med meg, hvis jeg da gjenvelges i messestyret, sier Carstens. Noen frykt i så måte trenger han nok ikke ha.

Når dørene til idrettshallen åpnes lørdag formiddag, vil hallen være helt full av bodene til 25 utstillere av høyst forskjellig slag. Det er klær, skutere og andre kjøretøy, parfyme, sportsutstyr, møbler og veldig mye mer.

– Den beste messa

Finnmarken har gjentatte ganger intervjuet utstillere som mener at Mehamnmessa er den beste. Og slett ikke bare på grunn av godt salg. Det pekes på trivelig miljø og ikke minst god hjelp fra arrangørene.

Bak messa står Nordkinn Fotballklubb. Som kjent har den spillere fra både Kjøllefjord og Mehamn. Messa er klubbens desidert største inntektskilde. Siden starten for 23 år siden har den tilført klubben rundt 2,2 millioner kroner!

Foruten de sju i messestyret er det mange frivillige. Både kakebakere, vakter, kjøkkentjeneste og loddselgere. Og ikke minst Finn Mauno i Lakselv. Den pensjonerte bankmannen som flyttet fra Nordkyn for lenge siden, kommer hvert år til messa for å ta seg av pengene. I likhet med Carstens har han hvert år truet med å gi seg, men er alltid på plass.

Vil at det skal skje noe

Mehamnmessa er det arrangementet på Nordkyn som samler mest folk. Rekorden er godt over 900 solgte billetter, men det normale ligger mellom 800 og 900. I tillegg kommer frivillige og utstillere, slik at man hvert år passerer tusen totalt.

Nettopp det å få noe til å skje på Nordkyn, er en viktig drivkraft for Carstens.

– Det er selvsagt viktig å hjelpe fotballklubben, men også folkelivet betyr mye. Messa er utvilsomt svært positiv for Nordkynhalvøya. Og den er det kanskje beste eksempel på det samholdet som er på tvers av kommunegrensa. I likhet med fotballklubben er messa et stort fellesprosjekt, sier Per Carstens.