Arne Hjeltnes startet med egen lønn da kostnadene måtte kuttes. Nå jobber han gratis for fiskebedriften

Da Norwegian Fish Company måtte kutte kostnader, startet styreleder Arne Hjeltnes med å stryke eget honorar. Og alt av sparepenger er investert i selskapet.