Gå til sidens hovedinnhold

Gammeldagse hersketeknikker fra Bufetat ledelsen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som svar på vår kronikk 25. februar, om nedleggelsen av Vadsø ungdomssenter, velger regiondirektøren Pål Bergstrøm å rakke ned på oss fagforeningsledere og skriver at han er overrasket over at vi ikke har fulgt med i timen og fått med oss kvalitetsutfordringene ved Vadsø ungdomssenter. Selvsagt har vi det.

Kvalitetsutforingene i Vadsø er ikke unike. Tilsynene som Bergstrøm viser til, medførte blant annet at direktør Mari Tromald i Bufdir, laget en rødliste med 13 statlige og private barnevernsinstitusjoner som skulle følges tett opp i 2019. (Dagbladet 17.03.19) Vadsø var en av disse, men skal vi tro Bergstrøm gikk det allerede mye bedre. I samme Dagblad artikkelen sier han at: «Regionens godkjenningsmyndighet har ved nylig kontroll rapportert om en positiv utvikling ved Vadsø ungdomssenter, og fylkesmannen har lukket avvikene som ble funnet i fjor.»

Verre enn at Bergstrøm harselerer med oss tillitsvalgte, er at han implisitt skylder på de ansatte. Han skriver at nedlegging baseres på en «helhetlig vurdering», altså plutselig på noe mer enn bare mangel på leder.

Les også

Forsvarlighet i barnevernet

Når bedrifter eller virksomheter får problemer skyldes det sjelden eller aldri de ansatte på gulvet. Det handler nær sagt alltid om ledelsens disposisjoner og ledelsens utførelse av sine oppgaver fra topp til bunn i ledelseslinjen. Så også på Vadsø Ungdomssenter. Det var også dette Fylkesmannen konkluderte sitt tilsyn med. Fylkesmannen skrev i tilsynsrapporten at Vadsø ungdomssenter ikke sørget for systematisk styring slik at det ble en felles forståelse for hvilke rutiner, retningslinjer og faglige grunnlag som gjaldt ved institusjonen. Vi tillitsvalgte var derfor enig med region ledelsen i at det måtte ansettes en dyktig leder på senteret for å få kontroll på utfordringene.

Les også

Kommentarene fra Bufetat føyer seg inn i rekken av ansvarsfraskrivelser

Det vi imidlertid har erfart er at rekrutteringsforsøkene har vært så som så, beviselig ved at et VG-oppslag medførte at nær tretti lederkandidater fra hele landet meldte seg. Regionledelsen kunne visst ikke bry seg mindre, ifølge Bergstrøm på grunn av at de hadde meldt sin interesse til fagforeningen og ikke til dem direkte. Hørt sånt tøv, hadde de hatt interesse og engasjement for Vadsø hadde de selvsagt tatt kontakt med disse. De ansatte har nå fått velge mellom relativ dårlige slutt pakker eller oppsigelse. Vi kan ikke se at disse oppsigelsen er saklig begrunnet ut fra lovens krav. Vi sier derfor som vante fjellfolk – det er ingen skam å snu.

Flere forfattere

Jan Aarskog, Virksomhetstillitsvalgt FO Bufetat

Bjørn-Ingar Skogvang, Virksomhetstillitsvalgt Fagforbundet Bufetat

Kommentarer til denne saken