Gamle rør fra forrige årtusen: Enormt etterslep skal fikses de neste årene

Millioner skal pumpes inn i nye rør og anlegg: Nå starter investeringene i det som bygget imperiumer i antikken.