«Galskap», «urealistisk» og «eventyr» er de lokale entreprenørenes dom over kommunens brøyteplaner

Joar Paulsen frykter han må permittere seks ansatte neste vinter etter at kommunestyret med 10 mot 9 stemmer vedtok å overta brøytingen av to roder i Lakselv selv.