«Fylket skriker etter handlekraft og styring slik at ressurser som tilhører oss også kommer kystfolket til gode»

- Min viktigste jobb på stortinget blir å påvirke slik at vi kan skape tusenvis av arbeidsplasser av fisk langs kysten, Geir A. Iversen til stortingspresidenten.

- Min viktigste jobb på stortinget blir å påvirke slik at vi kan skape tusenvis av arbeidsplasser av fisk langs kysten, Geir A. Iversen til stortingspresidenten. Foto:

Av
DEL

Finnmarksdebatten(Innlegg på Stortinget)

President.

Det har vært masse å lære i forbindelse med årets valgkamp. Jeg var så heldig å få treffe en fisker med navn Arnt Jakob på kaia i Nesseby. Arnt Jakob er en aldeles ung kar som har et sterkt ønske om å klare seg uten hjelp fra Nav. Nesseby ligg innerst inne i Varangerfjorden og pga krabbe er det lite anna fesk der.

Arnt Jakob var veldig tydelig på at dersom minstekravet for å få full krabbekvote blir hevet, så måtte de fleste fjordfiskerne i Nesseby kaste inn håndkledet og begynne å gå på nav. Mange av de rundt 30 båtene som var i Nesseby er for små til å dra ut til kysten.

Mitt håp er at vi kan hjelpe Arnt Jakob og andre feskara som ønsker å klare seg selv ved at vi gir de gode muligheter til å få et utkomme. Arnt Jakob var veldig tydelig på at dersom minstekravet for å få full krabbekvote blir hevet fra dagens 200.000,- til 500.000,-, må de fleste fjordfiskerne i Nesseby kaste inn håndkledet og begynne å nave. Mange har for små båter til å dra til kysten, mange er bundet til bygda med at de har sauer som lammer i fisketida og andre forhold som gjør at de må fiske i fjorden. Av alle sterke møter var dette spesielt.

Takk til alle som har snakket om alt som gjør Finnmark til Finnmark..

Fram til kvoteregimet ble innført var det full fart i de fleste fiskevær langs kysten. Et av mine mål under valgkampen var å se om det nå var full fart i fiskeværene? Var det helårige arbeidsplasser på land?

La meg ta konklusjonen først: I store så vel som små fiskevær kunne fiskekjøpere rapportere om mangel på fesk. Det var så lite fesk og så ujevnt fordelt gjennom året at det var kun råstoff til sesongmessig drift.

I f.eks Honningsvåg var det manko på fesk. En bedriftsleder fortalte at han hadde inngående ordre – bl.a. fra Portugal til svært gode priser – som han måtte si nei til. En annen kjøper hadde også manko på fisk – og det selv om en av de tidligere Hammerfesttrålerne hadde leveringsplikt til Honningsvåg. Denne bedriftsleder kunne fortelle at rederiet som hadde tråleren aldri leverte noe som helst til bedriften hans.

Den tilliten vi gav Røkke da han fikk kjøpe trålere med leveringsplikt i nord har vært tragisk for mange samfunn. De lovnader som da ble gitt ble ikke fulgt. Røkke solgte trålerne. Profitt var det viktige, ikke de mange som trengte arbeid for å få et verdig liv.

Målsettingen for fiskeripolitikken er at fisken vår skal være til best nytte for alle i Norge. Det er Nærings- og fiskeridepartementets ansvar å sørge for det.

President.

Mine erfaringer fra rundreisen i Finnmark er at fylket skriker etter handlekraft og styring slik at ressurser som tilhører oss også kommer kystfolket til gode.

Store deler av fesken som landes er kun innom Finnmark som en mellomstasjon.

Statistikk, eller tall som viser tonn landet forteller ingen ting verken om sysselsetting som dette råstoff gir grunnlag for, eller kor i landet inntektene av høstinga utenfor Nord-Norge havner.

President, min viktigste jobb på stortinget blir å påvirke slik at vi kan skape tusenvis av arbeidsplasser av fisk langs kysten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags