Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesrådets prokuratorknep

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Prokuratorknep er, i overført betydning, et ufint, uærlig middel som man anvender for å skaffe seg en fordel på andres bekostning.

Fylkesrådet i vårt tvangssammenslåtte fylke opptrer som nettopp prokuratorer. De legger fram et regnskap med et betydelig mindreforbruk. Det er jo sikkert hyggelig å kunne bygge opp fond til befolkningens beste.

Men for fylket - eller rettere sagt - fylkene, er det viktigste fondet lokalsamfunn som skaper bolyst og -muligheter for flest mulig. I ett -eller to fylker - som vårt, er samferdsel kanskje den aller viktigste forutsetninga for det «å bo».

Her har våre prokuratorer i fylkesrådet gjort et av sine verste prokuratorknep. Det har foreslått og fått vedtatt ei innsparing i hurtigbåtdriften, kombinert med faktiske ruteendringer som vil gi 0 i innsparing. Og sett i sammenheng med faktiske endringer og manglende vilje til å lytte på konkrete innspill, med stor sannsynlighet økte kostnader i stedet.

Det er en skam at fylkesrådet som er sammensatt av partier som i ord snakker høyt om distriktspolitikk og bolyst, ikke evner å lytte på konkrete innspill fra berørte kommuner og egne partier. De lurer og spiller rulett med mennesker som kun har båten som samferdselstilbud. Og de lurer seg selv med hensyn til faktisk innsparing.

Vi som tilhører disse partiene må nå sette vår lit til at de respektive stortingskandidater evner og løfte hurtigbåttilbudet i den kommende valgkamp. Det kan se ut til at det er Stortinget som må sette foten ned for den avfolkningsstrategi vårt fylkesråd følger i denne saken.

Kommentarer til denne saken