Fylkesmannen uenig med Porsanger. Fredag la kommunen ut planprogram for Kirkegårdsveien boligområde på høring

Fylkesmannen står fast på at reguleringsplanen Porsanger kommune gjorde for Kirkegårdsveien boligområde i Lakselv ikke var i tråd med loven. Begrunnelsen var manglende konsekvensutredning. Dermed ble ikke omgjøringsbegjæringen fra Porsanger kommune tatt til følge.