Fylkesmannen skal ta stilling til søringkarantene. – Må begrunnes godt nok

Hver sjuende dag må kommunen se på karantenebestemmelsene.