Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesmannen, diverse statlige direktorater samt krefter i det lokale byråkratiet har hatt til hensikt å overkjøre lokaldemokratiet

Artikkelen er over 2 år gammel

Det kan vi ikke godta.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er like før kommuneplanens arealdel skal vedtas for de neste 8-10 årene. Det er et viktig dokument som får stor betydning for kommunens innbyggere. Hvor skal det bygges boliger, hvor skal vi ha næringsareal, og hvor skal den fremtidige gravlunden være?

Under behandlingen hittil har vi sett at både Fylkesmannen, diverse statlige direktorater samt krefter i det lokale byråkratiet har hatt til hensikt å overkjøre lokaldemokratiet. Det kan vi ikke godta.

Frp er en sterk forsvarer av den private eiendomsretten. Vi mener at folk selv skal få bestemme over sin egen eiendom, så langt det er mulig. Vi skal legge til rette for vekst og utvikling, ikke stoppe private initiativ.

Aktivitet og verdiskapning betyr økte inntekter og arbeidsplasser. Derfor må vi legge til rette for vekst og utvikling der vi har muligheter til det.

Enkelte mener at kommunen ikke har behov for nye boligtomter. De som skal etablere seg, skal henvises til fortetting på Alta sentrum. Det er ikke sånn vi skal ha det. Folk må få lov å bosette seg der de hører til, eller der de ønsker å bo.

Det kommer til å bli en kamp når arealplanen skal vedtas. Det er en kamp Alta Frp kommer til å ta. Vi aksepterer ikke at lokaldemokratiet skal bli overkjørt av byråkratiet. Vi godtar ikke et nei, der det finnes gode grunner til å si ja.

Arealplanen skal ikke bare være et styringsverktøy for det offentlig. Den skal også være en plan som gir muligheter til befolkningen. Det er opp til politikerne å sørge for det.

Kommentarer til denne saken