Fylkeslegen har mottatt flere meldinger om Babcock: Oppfyller ikke avtalen

Forventer at helseforetak følger opp.