Man har vel mange ganger sagt at det må en ulykke til for at noe skal skje, men er det nødvendig?

I debatten om asfalt i Havøysund og på FV 889 spurte jeg for en tid siden om vi skulle vente til en motorsykkel kjørte ut av veien før noe ble gjort. Den 16. juni fikk jeg dessverre rett. En liten notis i avisa om at en motorsykkel hadde kjørt ut, og at årsaken kanskje var sidevind.
Ærlig talt så kan vel også et livsfarlig veidekke være årsaken.

Fylkesveien til Hallvika, i Lillefjord, og veien til Skavika er blitt asfaltert, men det virker som om man glemte, eller kanskje ikke ville legge merke til skadene på veien mellom Snefjord og Havøysund.

Det som er ille på denne veien er at de fleste veiskadene er i svinger, noe som innebærer stor risiko for motorsyklister som ønsker å ta turen langs en av våre 18 Nasjonale turistveger. Selv med bil er denne veien en prøvelse. I Kirkedalen tok flommen i vår veien, og det problemet har man løst ved å sette ned fartsgrensen til 50 Km/t, og satt opp noen markører. Er det virkelig slik vi skal presentere Finnmark og Måsøy kommune?

I mitt stille sinn tenkte jeg at skadene ble utbedret når entreprenøren var her og la asfalt, men så feil kan man ta.

Jeg håper dere forstår at dette ikke kan dekkes over med snø til vinteren, for problemet dukker opp til neste år også - enda verre enn i år.

Vi ønsker vel ikke flere ulykker, på en vei som knapt nok har mobildekning, DAB-radio, eller fast dekke?

Hvor er tilsyn og bevilgende myndigheter? Hvor er den politisk ledelsen i Måsøy kommune?

Hva tenker dere skal skje på FV889? Skal dette presenteres som en Nasjonal turistvei eller en risikovei?

Som det heter i en reklame: « Jeg er ikke sint, bare veldig, veldig skuffet.» Det er vel også lov å si at man er skremt over hvor enkelt det er å skylde på økonomi. Økonomi handler om prioriteringer, og da kan man jo begynne å regne på hva ulykker i trafikken, med trippel-varsling av nødetater, sykehusopphold osv. koster, men det er vel på et annet budsjett.

Jeg håper vi kan ta imot våre gjester i sommer på en verdig måte, og at vi kan være trygge på at de kommer seg hele hjem igjen.