Et spørsmål jeg fikk for en tid siden i en annen sak, og en tanke som kom opp igjen i dag 15. juli når jeg leste på iFinnmark, og vår ordfører uttalte at han trodde AP i Hammerfest ville komme på over 50 % oppslutning ved årets kommunevalg. «Alf E. tror på fortsatt Ap-flertall – folket er mer i tvil» .

Jeg kan ikke forutse hva som vil skje ved det kommende valget, om under to måneder, men jeg kan belyse spørsmålet fra en litt annen vinkel.

I Norge har vi et velfungerende demokrati, men vi kunne utvidet demokratiet ytterligere, og fått større demokrati.
Dette kunne f.eks vært gjort ved flere folkeavstemninger for saker som angår oss innbyggere. Når det er sagt så vi jo hvordan siste folkeavstemning i Finnmark endte. 93 prosent av innbyggerne i Hammerfest Kommune, og 87 prosent av innbyggerne i Finnmark fylke som avga stemme under «Folkeavstemningen om sammenslåing av Troms og Finnmark» som fant sted i Finnmark i april 2018, sa NEI til en sammenslåing av fylkene, men likevel så omgjorde ikke regjeringen vedtaket.

Så hvor demokratisk det var, kan nå diskuteres. Men klart når en så stor andel av de som stemte i Finnmark sa nei, og politikerne valgte stemme noe helt annet, så blir det en forferdelig bismak av hele demokratiet.

For jeg legger ikke skjul på at jeg absolutt skulle sett annerledesfylket Finnmark som eget fylke, og ikke sammenslått med Troms. Å slå sammen enkelte fylker i Norge vil nok ha sine fordeler, men Finnmark er så unik på mange måter, at det er ikke rett å slå sammen med Troms. Mye fordi jeg er redd for hvilken del vi i Finnmark får av kaka, hvis storebror Troms får bestemme. Men det er en helt annen diskusjon.

Det finnes få kanaler for å kunne delta i bestemmelsene i sin egen kommune på, så fremst man ikke med i et politisk parti, og sitter kommunestyret, eller underliggende råd og utvalg. Demokratiet i Hammerfest pr i dag, er egentlig rimelig tynt, når vi tenker på at vi har rundt regnet 10500 innbyggere og vi har overlatt alt ansvaret til 29 folkevalgte mennesker. Da har jeg ikke tatt med kommende periode, når Hammerfest slås sammen med Kvalsund, men likevel få mennesker.

Det er utrolig mange saker våre folkevalgte politikere skal avgjøre, uten at de tar andre innbyggere med i prosessen. Dersom vi tar by- og næringsutviklingen, eller bompengespørsmålet, så kan det være skremmende at så få personer skal definere og utvikle en hel by med næringspolitikk, mens en så stor andel av innbyggerne får en passiv tilskuerplass.

En konsekvens av feilvurdering blant de få folkevalgte, kan være en dyr og brutal lærdom i ettertid for innbyggerne.

En annen ting som kan være farlig for demokratiet, er at det er ingenting i veien for noen blir for store. Demokrati blir ofte sett på som en mer rettferdig styreform, noe som er vel og bra.

Det vi ofte ikke tenker på når vi sier at demokrati er en rettferdig styreform, er at når demokratiet blir så stort, og kommer til den grensen hvor det er for mange på en side, at velgerne kan miste troen på demokratiet. Det er da heller ingen som har mulighet til å stoppe prosessen, i saker som kan sees på som feilvurderinger. Eller i saker hvor en stor del av innbyggerne er uenig med partiet med flertall, om akkurat den saken.

I Hammerfest har deltagelsen på de siste kommunevalgene gått mer og mer ned, og vi hadde ved kommunevalget 2015, tidens laveste valgdeltakelse med 50,2 prosent i Hammerfest kommune. Det kan være mange grunner til det, men mye av grunnen er nok enkelt fortalt at den politiske strukturen i Hammerfest var satt allerede før valget, og mange så på det som ikke nødvendig å stemme. Mange følte at det ikke er noen vits å stemme, enten fordi andre likevel stemte, eller kanskje fordi de følte de ikke ville bli hørt likevel.

Personlig vil jeg gå så langt at jeg vil si det er direkte farlig for demokratiet i Hammerfest kommune hvis vi på nytt får et parti med over 50 % av stemmene. Det vil i praksis si at det partiet er enerådende i alle saker de vil kjøre igjennom i perioden 2019-2023.

Skulle det for eksempel være et parti som ikke sier klart «Nei, til brukerfinansiering av vei», vil det bety at innbyggerne i Hammerfest, risikerer bompenger i en 20 år fremover, dersom de folkevalgte i akkurat det partiet bestemmer seg for det.
Der er også mange andre viktige saker som skal avgjøres de neste fire årene.

Er det da greit at ett parti kan avgjøre alle sakene på et gruppemøte og før et kommunestyremøte? Det er faktisk en særdeles skremmende tanke, synes jeg.
Det er 8 parti som har stilt partilister til kommunevalget i Hammerfest 2019-2023. Dersom spådommen til dagens ordfører Alf. E. Jakobsen, går igjennom, vil ett parti være enerådende i absolutt alle saker i byen, og de resterende 7 politiske partiene, kun muligens være med i kommunestyret for at antallet skal stemme, hvis de får stemmer nok. Det er heller ikke sikkert.
Dersom ett parti får 50 % eller mer oppslutning, vil styringsformen i Hammerfest kommune de neste 4 årene, være langt fra demokratiske, ovenfor de øvrige politiske partiene.
Må si som sant er at det er ingen god tanke, spesielt ikke for meg som har vært svært aktiv i at vi ikke skal ha bompengefinansiering på RV-94 eller bypakken. Hammerfest Høyre er et av partiene som har programfestet "nei til bompengefinansiering", flere andre har også gjort det, men dessverre ikke alle.

I dag ser jeg mer og mer av det jeg vil beskrive som demokratiets verst fiende på bl.a Facebook.
Velgere som ikke stoler på demokratiet, og dermed ikke stoler på politikerne, og velger som sier de vil la være å stemme ved neste kommunevalg. Dette vil jeg si er en av demokratiets verste fiender, og det er skapt av menneskene og politikerne selv. Dette er en holdning som synes å gripe mer og mer om seg, og som i sin dypeste konsekvens undergraver demokratiet.
Uavhengig hva folk stemmer, folk må bruke stemmeretten sin. I år vil jeg si det er viktigere enn noen gang, å gå til valgurnene.

Mange sier at det er av egne feil man lærer. Selv har jeg alltid funnet det mye mer behagelig å lære av andres feil.

Mange politikere synes det er lettest å «outsource» de vanskelige valgene de må ta, slik at de har ryggen fri om noe går galt, eller når de må stemme mot sin vilje. Herunder kommer gjerne det som omtales som partipisken. Det er mye lettere å stille seg bak en gruppe, og si at gruppa valgte dette, så derfor måtte jeg stemme det, enn å ta egne valg, på bakgrunn av egen overbevisning.

Dette er blant annet grunnen til at jeg nå står til valg for Hammerfest Høyre, og ingen andre parti. Politikken er en ting, men for meg er det viktig at vi har ingen partipisk. Vi må ikke under noen omstendigheter stemme mot vår overbevisning. Og det eneste vi forplikter oss til å stemme samlet, er det partiprogrammet vi går til valg på. Noe som er naturlig.

Det er også grunnen til at Hammerfest Høyre også har stemt ulikt i kommunestyret, litt avhengig av hvem som har vært der, da i saker som ikke er ført i valgprogrammet vårt. For vi er kun styrt av vårt lokale program, og ikke moderpartiet sitt program.
Det vil være saker i lokalpolitikken, hvor Hammerfest Høyre som eksempel, mener det stikk motsatte av hva Høyre i regjering mener, og det er faktisk helt greit.

Jeg har også varslet gruppen min om at jeg kommer aldri til å stemme mot min overbevisning, eller stemme for noe dersom jeg mener det er feil. Jeg skal kunne stå til ansvar for det jeg har være med og vedtatt, og da må jeg faktisk ha tro på at det er riktige valg jeg tar.

Har også sagt at enhver velger skal kunne spørre meg om hva jeg stemte, å få et konkret svar, ikke et rundt grøten svar, partigruppen bestemte, så derfor måtte jeg....

Så hva er svaret mitt da, på spørsmålet jeg innledet med: «Er partipolitikken i Hammerfest bra for demokratiet?»

Ja, dersom ingen parti alene i Hammerfest får mer enn 49 % flertall, slik at ingen saker kan avgjøres før man går til et møte, så vil jeg si at partipolitikken er bra for demokratiet i Hammerfest.

Bruk stemmeretten din.
Godt valg.