«Frykter at slike personlige omtaler er direkte ødeleggende»

SVARER: Theresa H. Holand (R) svarer Robert Nesje (Ap) i Sør-Varanger

SVARER: Theresa H. Holand (R) svarer Robert Nesje (Ap) i Sør-Varanger Foto:

Av

Svar til kommunestyrerepresentant Robert Nesje, Ap Sør-Varanger fra Rødt.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Takk for innlegget fra deg. Jeg svarer deg på vegne av Rødt.

Rødt har forståelse for at du og Ap reagerer på våre uttalelser i iFinnmark, og at vi stemte annerledes i saken om økonomiske krisetiltak under forrige ukes kommunestyremøte. Denne krisa krever annerledestenkning og fleksibilitet, og at vi finner felles løsninger for å sikre arbeidsplasser og hjelpe de som er direkte rammet. Rødt ser også at vi har vært utydelige i måten vi har kommunisert ut vårt budskap på, og en oppklaring fra oss er på sin plass.

Men før vi kommer dit, ønsker jeg å si noe om ditt avisinnlegg.

Oss imellom er saken ute av verden nå. Men jeg vil likevel si noe om måten du omtaler meg på i offentligheten, for ettertiden. Du anbefaler meg å «få korrigert mitt ideologiske kompass» og «finne tilbake til meg selv». Dette på bakgrunn av at jeg ønsker «å redusere og frata kommuneansatte lønn».

Du har helt rett i at vi fremmet et forslag om å donere lokalpolitikernes møtegodtgjørelse – hele eller deler, etter kapasitet, tilbake til kommunekassa. Vi snakket også om å røre ved lønna til rådmann, ordfører og varaordfører, som vi mener har vokst seg altfor høy med årene, og skaper større skiller i samfunnet, men det trakk vi tilbake i vårt endelige forslag til vedtak. Denne gangen.

Det er også slik at Rødt vurderer enkelte saker annerledes enn Ap og SV, som vi har gjort denne gangen. Men at representant Nesje vet bedre om meg og mitt ideologiske ståsted enn jeg, og Rødt, gjør selv, oppleves som nedlatende.

Vær gjerne saklig uenig, og vi tar gjerne en god debatt. Men å gå ut med en slik omtale, på bakgrunn av at man er uenig i en sak – det er ikke greit. Uansett hvilket parti man tilhører.

Jeg gjør oppmerksom på at av Kommunestyrets 27 medlemmer er det kun 9 kvinner. 18 menn. Et ganske så mannsdominert kommunestyre, med andre ord, med et fåtall unge, og få unge kvinner. I side 73 i Arbeiderpartiets partiprogram står det; «Det norske samfunnet preges fortsatt av det ujevne maktforholdet mellom menn og kvinner. Kvinner er underrepresentert i maktposisjoner (…)». Jeg begynner å få et inntrykk av hvorfor det kanskje er slik.

Det å skyte først, for deretter å be om unnskyldning, gjør det vanskeligere for nykommere, og for unge kvinner spesielt, å heve stemmen i den offentlige debatten. Uansett hvor mye det beklages etterpå. Tar gjerne denne debatten også.

Det er skummelt nok å være ny i politikken i denne kommunen, og jeg tenker at vi som kommunestyrepolitikere er best tjent med å alltid snakke sak, ikke person. Vi håper flere nye, unge stemmer kommer til i politikken, men frykter at slike personlige omtaler er direkte ødeleggende – og kanskje nettopp grunnen til at mange ikke tør, eller vil bruke tiden sin på dette. Fordi det koster for mye å stikke hodet fram og stå for noe.

Rødts vurdering av kriseløsningstiltak

Når det er sagt, så stemte Rødt annerledes enn vi ville gjort under normale omstendigheter under saken om økonomiske krisetiltak. Det kan begrunnes med flere ting. 670 personer – 12 prosent av arbeidsstyrken i Sør-Varanger, er nå permittert eller arbeidsledige som følge av korona-epidemien. Enda flere risikerer å miste jobben gjennom et potensielt kommende ras av konkurser.

Andre har allerede mistet jobben. Mange venter fortsatt på utbetalinger fra Nav og lever på betraktelig mindre enn før. Flere nyetablerte og barnefamilier sliter med å få betalt regninger etter boligkjøp. Rødt har stor forståelse for at kommunen må ha inn penger i kassa for å få hjulene til å gå rundt, men vi ser også at denne saken har flere sider.

Arbeidere finnes over hele linja, også i privat sektor, og skatteletter er ikke bare høyrepolitikk – det kommer an på hvordan skatt man letter på, og på hvordan måte. I et av forslagene fra Høyre, som vi støttet, var det snakk om å gi en betalingsutsettelse for innbetaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter. Rødt hadde ikke støttet forslaget hvis det gjaldt kutt i skatter og avgifter, men tenker at en betalingsutsettelse kan være et godt tiltak for å bevare arbeidsplasser og hjelpe permitterte og arbeidsledige over kneika akkurat nå.

Vi støttet også Høyres forslag om å innføre en låneordning på 10 millioner som lokale bedrifter med likviditetsproblemer som følge av koronaepidemien kan søke lån fra. Kanskje kunne nettopp en slik ordning hjulpet for eksempel Surf & Turf og deres ni ansatte, som falt utenfor alle støtteordninger og krisepakker, og som nå er konkurs og arbeidsledige?

Forslaget om bedre tilrettelegging for bobiler ved hurtigrutekaia støttet vi også – et godt forslag som har noe for seg. De internasjonale turistene uteblir nå fra vår kommune. Samtidig har bobilsalg og utleie eksplodert over hele landet, og mange kommuner og campingplasser forbereder seg på storinnrykk av norske turister i bobiler. Både Ap og SV har selv trukket fram reiselivsbransjen i Sør-Varanger som særdeles viktig å støtte akkurat nå. Dette er dermed et helt konkret tiltak for å hjelpe reiselivsnæringen i et «nytt marked», som også Ap og SV har snakket om. Kanskje kan dette også gi nye arbeidsplasser og arbeidsoppgaver denne sommeren.

Vi har dog ikke stemt på noe forslag om å permittere kommunalt ansatte, det skal vi ikke ha på oss. Rødt etterlyser mer informasjon om hvilke konkrete tiltak som har blitt gjort og hva som gjøres overfor de 670 permitterte og arbeidsledige i vår kommune per i dag. Hentes disse inn som vikarer eller engasjerte (etter kvalifikasjon/erfaring) framfor at kommunen leier inn gjennom private vikarbyrå eller andre organisasjoner? Og hvordan fungerer «omdisponeringen» av kommunalt ansatte til andre sektorer/oppgaver i praksis? Hva med å kartlegge hver enkelt bransje og de 670 permitterte og arbeidsledige, for deretter å finne konkrete tiltak rettet mot dem – gjøres dette per i dag?

Møtegodtgjørelse og politikerlønn

Når det kommer til Rødts syn på politikerlønninger og møtegodtgjørelser, er det ingen hemmelighet at vi mener lønnsnivået for blant annet rådmenn, ordførere og varaordførere har vokst seg altfor høyt med årene. Dette bidrar til å skape større forskjeller i samfunnet, og større avstand mellom ledelse og ansatte, mellom politikere og folket.

Rødt har nettopp fremmet et forslag på Stortinget om at alle Stortingspolitikere kutter 20 % av lønna si i seks måneder framover, som en solidarisk handling i disse korona-tider. På bakgrunn av dette fremmet Rødt Sør-Varanger et forslag om at vi lokalpolitikere donerer hele eller deler, etter kapasitet, av vår møtegodtgjørelse tilbake til felleskassa. Dette er noe Rødt har gjort lenge, så dette er ikke nytt for oss. Men det er nytt at vi fremmer det for kommunestyret.

Dette er ikke bare ideologisk, det er en helt konkret måte å redusere ulikhetene i samfunnet på, og fullstendig i tråd med Rødts ideologiske kompass. Vi gjør oppmerksom på at også SV kom med et tilsvarende forslag under kommunestyremøtet, men rakk dessverre ikke å få det inn før avstemminga. I så fall hadde det vært to forskjellige forslag omkring samme sak. Et tegn på at dette synspunktet deles av flere.

LES OGSÅ: Opposisjonen fyrer med skarpt: – Vi er inne i en nasjonal dugnad og så opplever vi en kommune som ikke viser vilje til å være med

Vi kjenner også til at det sitter permitterte, trygdede, uføre og arbeidsledige i kommunestyret, som kan ha god hjelp av dette lille bidraget akkurat nå. Derfor fremmet vi muligheten for å donere deler av møtegodtgjørelsen, etter kapasitet – altså donere det man har mulighet til. Dette handler om signalene vi som lokalpolitikere sender ut til kommunens innbyggere – at også vi er med på den lokale og nasjonale dugnaden. At Høyre, Frp, MDG og majoriteten av Senterpartiet støttet dette forslaget, ser vi på som positivt. Kanskje tygger vi videre på dette forslaget til neste kommunestyremøte.

Rødt Sør-Varanger er rykende ferske her i byen, vi har masse å lære, læringskurven er enormt bratt, og vi som ferskt parti kommer til å trå feil, uten tvil, det erkjenner vi ydmykt og gladelig. Vi står likevel for de valgene vi har gjort denne gangen, og tar gjerne en god og saklig debatt – som er til det beste for samfunnet vårt og krisetiden vi nå står midt oppi!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags