Etter godt og vel seks år i regjering var det slutt i forrige uke. Det var nok ikke bare IS-kvinnens retur til Norge som alene var årsaken, men heller summen av de to siste årene i regjering. De fire første åra var positive for vårt parti, og vi fikk også gjennomført mye god FrP-politikk. Skatter og avgifter ble redusert, deriblant forsvant arveavgiften, og alle fikk litt mindre skatt å betale. En klar satsing på samferdsel kom også vår landsdel til gode. Fra omkring 10% andel av samferdselsmidlene da vi kom inn i regjering, økte det til vel 20% for vår landsdel i løpet av de fire første årene. Strengere og mer rettferdig innvandringspolitikk ble også prioritert. Stortingsvalget i 2017 ga oss en oppslutning som var nesten like stor som i 2013 - hvilket ikke er normalt for parti nummer to i regjering, som vi var.

Etter 2017 har det blitt mange kompromisser med Venstre, og senere også med KrF. Det er vel ingen overdrivelse å konkludere med at regjeringsprosjektet med de fire partiene ikke har vært en suksess. Å være med i regjering er selvfølgelig å foretrekke under normale forhold, fordi man da kan få gjennomført en god del egen politikk. Men når ikke det skjer lenger, er det heller ikke like populært å være en regjeringspartner. Oppslutningen vår har jevnt og trutt gått tilbake de siste to årene, og misnøyen har kommet tydelig til overflaten - både igjennom media og på grasrota i partiet. Derfor var det riktig å gå ut av regjering nå.

Hva gjør vi nå? er det store spørsmålet. Regjeringen er i mindretall, og derfor kan vi faktisk få gjennomslag for mye, selv om vi nå er et opposisjonsparti. Men det krever kløkt og klokskap. Vi kan ikke forlange omkamp i alle sakene som vi har «tapt» i regjeringen. Det må i tilfelle være viktige saker som virkelig har smertet partiet vårt. I verste fall kan det skje at saker som vi har kjempet igjennom i regjering blir reversert. Derfor blir det utrolig viktig at vi tenker oss nøye om hvilke omkamper vi skal forsøke oss på. Et godt samarbeid med spesielt Høyre tror jeg blir viktig fremover, også med tanke på at det alltid kommer er nytt valg.

Fram til stortingsvalget i 2021 vil vi oppleve et tydelig og offensivt FrP. Parti som har forsøkt å kopiere oss vil nå oppleve at ingenting er bedre enn originalen. De første meningsmålingene er kommet etter at vi gikk ut av regjering, og viser en tydelig fremgang for oss. Medlemmene kommer tilbake, og nå gjelder det å bygge laget fremover. Gjør vi de riktige grepene, opptrer seriøst, og vektlegger de viktige FrP-sakene, kan vi glede oss til stortingsvalget i 2021.