2022 er Frivillighetens år, eller som festivalsjef André Kvernhaug sa i sin åpningstale: «Fellesskapets år». Og det er nettopp dette fellesskapet som blir så tydelig i den vakre uke 32 i Vadsø og Varangerfestivalen. Ikke bare i 2022 – men gjennom 40 år – har frivilligheten bidratt til at det skapes store musikkopplevelser og kunst, samvær mellom mennesker og nye vennskap, stolthet og tilhørighet i en fantastisk kommune.

Tusen, tusen takk til alle i Varangerfestivalen for at vi igjen kunne møtes nært hverandre. En helt spesiell takk til de frivillige. Det blir ikke festival uten dere. Festivalsjefen understreker at vår kommune er unik når det kommer til bred deltakelse av folk som er villige til å gjøre en jobb. Selvsagt må vi også skryte av et flott festivalpublikum. Og strålende ny rekord for mestselgende konsert noensinne med Highasakite. Nettopp publikum og den spesielle mottakelsen artistene får av festivalens folk bidrar til at de gjerne kommer igjen. Samtidig må vi trekke fram gode opptredener fra lokale musikkhelter.

Vadsø er en kulturkommune med enorm aktivitet gjennom hele året. Varangerfestivalen er selve flaggskipet, diamanten, toppen av kransekaka der absolutt alle som vil kan være med: Om det er å delta på en haug med konserter eller bare gå på kafé for å treffe gamle kjente. Vi er alle en del av en stor felles satsing som betyr så mye.

40 år med Varangerfestival har vært en spennende utviklingsprosess. Fra lokale entusiaster som mot alle odds mente at det var mulig med en jazzfestival her i nord for mange tiår siden, til utvikling av et bredere program som gir opplevelser til et større publikum, til muligheten for uroppførelser av bestillingsverk og med egen ungdomssatsing gjennom Nord-Norges største talentstipend Arctic Talent. Underveis har det sakte, men sikkert utviklet seg mer og mer samarbeid med lokale lag og foreninger, kommunen, fylkeskommunen, staten først og fremst ved Kulturrådet, næringslivet og sponsorene. Alt dette helt avgjørende for en vellykket festival. Det er også viktig å trekke fram festivalens evne til musikalsk mangfold på tvers av landegrenser i nord; samarbeidet med Russland, Finland og Sverige. Og det samiske som har hatt en sentral plass i programmeringa.

I et jubileumsår er det riktig å trekke fram noen sentrale aktører i denne utrolige historien. Selvsagt først og fremst Kjell Magne Stålsett som var festivalsjef i 30 år. Maria Utsi som overtok med nye tanker og ideer. Robert Lundgren fulgte opp og nå André Kvernhaug som styrer butikken. Han fikk covid-19 over seg med spesielle utfordringer i pandemien og var nok den gladeste mannen i kommunen da vi kunne kjøre 100 prosent festival i år.

Uke 33 gir anledning til refleksjon over opplevelsene og betydninga av et slik arrangement for en kommune som Vadsø. Ordføreren kjenner seg utrolig privilegert og glad for å være en del av dette. «Du må være stolt over å være ordfører i dag», sa en festivaldeltaker til meg etter flere av konsertene på åpningsdagen. «Et utrolig bredt og omfattende program», sa statssekretær Gry Haugsbakken i Kulturdepartementet i møtet med festivalledelsen på torsdag.

Uke 33 begynner vi å planlegge neste år. Jeg har allerede fått beskjed fra familie som kommer i 2023. Og fram til da: Jazzklubben og alle partnerne kommer til å fylle livene våre med opplevelser på Kooperativet og andre scener fram til da.

Takk, Vadsø. Takk, gode gjester.